W 2019 r. do egzaminu przystąpiło 247 230 tegorocznych absolwentów - osoby te przystąpiły do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Ponadto do egzaminu maturalnego przystępowały osoby, które w ubiegłych latach go nie zdały, chciały podwyższyć wynik lub zdawały egzamin w kolejnych przedmiotów.

Z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów było zwolnionych (a tym samym otrzymało najwyższy wynik) 1 252 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych (m.in. z języka polskiego, historii, filozofii, matematyki, geografii i języka niemieckiego).

67 maturzystów ze wszystkich egzaminów, do których przystąpili – zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych – w części ustnej i części pisemnej uzyskało od 90 proc. do 100 proc. punktów.

578 osób uzyskało od 90 do 100 proc. punktów ze wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz pisemnej. 2647 osób ze wszystkich egzaminów dodatkowych w części ustnej oraz pisemnej uzyskały od 90 proc. do 100 proc. punktów

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2019 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego z wybranego języka obcego nowożytnego.

Dyrektor CKE Marcin Smolik poinformował, że ponad 90 proc. absolwentów liceów i techników wybrało język angielski. Drugi w kolejności język niemiecki wybrało prawie 4 proc. absolwentów liceum i ponad 5 proc. absolwentów techników. Język rosyjski wybrało 1,5 proc. absolwentów liceów i 1,8 proc. absolwentów techników. Pozostałe języki (m.in. francuski, hiszpański, włoski) wybrało niespełna 1 proc. absolwentów liceów i 0,1 proc. absolwentów techników.

Każdy maturzysta obowiązkowo przystępował również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Smolik poinformował, że 39 proc. maturzystów wybrało jeden taki przedmiot, 33 proc. maturzystów wybrało dwa przedmioty dodatkowe, a 23 proc. - trzy przedmioty, a 5 proc. maturzystów wybrało cztery, pięć lub sześć przedmiotów.

"Tendencja jest taka, że w przypadku absolwentów liceów zdecydowana większość wybiera dwa albo trzy przedmioty dodatkowe. W przypadku absolwentów techników zdecydowana większość wybiera jeden przedmiot dodatkowy"

- powiedział Smolik.

Absolwenci liceów najchętniej wybierali egzamin z języka angielskiego (64 proc.), język polski (28 proc.), matematykę (28 proc.), biologię (24 proc.), geografię (23 proc.), chemię (15 proc.), historię (10 proc.) i fizykę (9 proc.). W przypadku absolwentów techników również najpopularniejszy był język angielski (51 proc.), a także geografia (32 proc.), matematyka (26 proc.), na kolejnych miejscach: język polski, biologia, fizyka, informatyka i wiedza o społeczeństwie.

WYNIKI EGZAMINÓW

Maturzyści mogą sprawdzić swoje wyniki online na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, których spis znajduje się tutaj: OKE