Złożenie wniosku o wyprawkę szkolną z programu "Dobry start" w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września

- powiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Wnioski o tzw. wyprawkę szkolną można składać od 1 lipca za pośrednictwem internetu, a od 1 sierpnia - drogą tradycyjną.

Wiceminister Szwed podkreślił, że - tak jak w przypadku programu "Rodzina 500 plus" - im szybciej będzie złożony wniosek, tym szybsza wypłata świadczenia.

"Myślę, że po doświadczeniach z ubiegłego roku, gdzie ponad 50 proc. wniosków o +Dobry start+ było złożonych drogą elektroniczną, ten rok będzie jeszcze lepszy i tych wniosków będzie jeszcze więcej"

- powiedział.

Zaznaczył, że złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Jak dodał, program "Dobry start" obejmuje wsparciem 4,6 mln uczniów. Jego łączny koszt to ponad 1,4 mld zł.

Wiceszef MRPiPS podkreślił, że rodzice bardzo dobrze znają potrzeby swoich dzieci, dlatego ministerstwo nie precyzuje na co powinny być przeznaczono środki zarówno z programu "Dobry start" jak i "500 plus".

"Te środki są najczęściej wydawane właśnie na edukację, na wsparcie dzieci. W okresie wakacyjnym również na wypoczynek, a w okresie zimowym na ferie. Nie potwierdziły się obawy opozycji, czy osób niechętnych tym programom, że środki są marnotrawione"

- powiedział Szwed.

Wskazał, że w przypadku "500 plus" liczba zamienionych świadczeń na formę rzeczową wynosi "tylko 4 promile procenta". "Natomiast kwota 300 zł jest oczywiście przeznaczona na wyprawkę szkolną, czyli wyposażenie dzieci w przybory, książki, czy w inne materiały szkolne" - powiedział.

Przypomniał, że resort pracuje obecnie nad rozwiązaniem przewidującym wpisanie programu "Dobry start" do ustawy. Obecnie program ten jest realizowany na podstawie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów.

"Mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze w tej kadencji parlamentu to przyjąć, żeby komuś nie przyszło na myśl, żeby to świadczenie odebrać dzieciom" - powiedział.

Wniosek o wyprawkę szkolną może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca o piekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej

Świadczenia z programu "Dobry start" mogą się łączyć ze świadczeniami wypłacanymi z programu "500 plus". Wniosek online można złożyć przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną.

Wniosek w formie papierowej składa się w tych samych instytucjach, co wniosek o 500 plus, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.

Świadczenie "Dobry start" nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.