Sekretarz Stanu w MKiDN podkreślił ogromną społeczną potrzebę utworzenie muzeum poświęconego tematyce kresowej, która wyrażała się w licznych postulatach zgłaszanych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wskazywano różne lokalizacje, jednak biorąc pod uwagę przede wszystkim historyczne konotacje Lublina, miasta kluczowego dla dziejów Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz pierwsze wystąpienie w tej sprawie przesłane przez Akademicki Klub Obywatelski im. Lecha Kaczyńskiego w Lublinie, decyzja o tym, aby właśnie tu powstało muzeum opowiadające o dziejach ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej była oczywista.

– powiedział minister Sellin.

Na siedzibę przyszłego Muzeum wytypowany został położony przy lubelskim Placu Litewskim tzw. Pałac Lubomirskich (Radziwiłłowski) – jeden z najznakomitszych zabytków Lublina. Należący do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej budynek został kupiony na potrzeby siedziby Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej dzięki dotacji celowej w wysokości prawie 11 mln zł, przekazanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego Muzeum Lubelskiemu w 2017 r.

W zabytkowych murach Pałacu Lubomirskich po 2019 r. powstanie nowoczesna przestrzeń ekspozycyjna. Relacja między nowoczesnym spojrzeniem i zabytkowym budynkiem oraz strefą historyczną ma szansę stworzyć unikatowy charakter Muzeum. Położenie obiektu w centralnej części miasta, w obszarze wpisanym do rejestru zabytków oraz bezpośrednie sąsiedztwo ważnych instytucji i obiektów publicznych stanowić będą niewątpliwie dodatkowe atuty nowej placówki muzealnej.

– podkreślił wiceszef resortu kultury.

Do wypracowania ideowej i merytorycznej koncepcji nowego muzeum powołane zostało Kolegium Doradcze przy Dyrektorze Muzeum Lubelskiego w Lublinie, w którego skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, wybitni muzealnicy: Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie i Dyrektor Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, historycy z lubelskiego środowiska naukowego oraz przedstawiciele Muzeum Lubelskiego. Pracami kolegium kieruje Dyrektor Muzeum Lubelskiego dr Katarzyna Mieczkowska.

Nad przygotowaniem scenariusza wystawy stałej pracuje osiem zespołów, w skład których wchodzą historycy, historycy sztuki, literaturoznawcy i przedstawiciele innych dyscyplin, a także zewnętrzni eksperci. Równolegle prowadzone są kwerendy wewnętrzne i zewnętrzne, dokonywane są także zakupy eksponatów na przyszłe wystawy. Kolejnym etapem działań będzie ogłoszenie w najbliższych miesiącach konkursu na aranżację wystawy stałej tworzonego muzeum pod patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich. Na przełomie 2019 i 2020 roku możemy już znać wyniki konkursu, a tym samym będziemy przygotowani do wykonania dokumentacji projektowej i budowlanej.

Zakres działalności przyszłego Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej obejmował będzie okres od II połowy X w. do utraty ziem wschodnich Rzeczypospolitej po zakończeniu II wojny światowej.