Pracownik znanej sieci handlowej zwolniony bo... cytował Biblię? IKEA przerywa milczenie!

Niemałe zamieszanie wywołała dziś informacja o zwolnieniu pracownika sieci IKEA w Polsce. Zgodnie z doniesieniami Instytutu Ordo Iuris powodem zwolnienia miało być zamieszczenie na firmowym forum internetowym wpisu zawierającego cytaty z Pisma Świętego. Prawnicy Instytutu złożyli w imieniu mężczyzny pozew domagając się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, a także wypłaty odszkodowania i przekazania środków na cele charytatywne. Tymczasem milczenie przerywają władze sieci handlowej. W oficjalnym komunikacie dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej IKEA Retail odpiera zarzuty dot. dyskryminacji.

zdjęcie ilustracyjne
Free-Photos; pixabay.com / Creative Commons CC0

Z informacji przesłanej nam przez Instytut Ordo Iuris wynika, że wpis pracownika IKEA, był komentarzem do artykułu rozesłanego wśród pracowników tej sieci, propagującego ideologię ruchu LGBT. Mężczyzna wyraził swoją negatywną opinię na ten temat posiłkując się fragmentami Pisma Świętego. Zdaniem prawników Ordo Iuris, to właśnie ta wypowiedź „stała się przyczyną bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę”. Prawnicy wskazują również w komunikacie, że konsekwencje w postaci upomnienia spotkały też osoby, które „polubiły” wspomniany wpis na forum.
 
„Decyzja władz firmy stanowi wyraz różnicowania pracowników ze względu na wyznanie. Narusza ona również regulamin firmy zakazujący dyskryminacji z powodu wyznawanej religii. Z racji, że wpis został opublikowany na wewnętrznym forum przedsiębiorstwa, nie może on być w żaden sposób utożsamiany z poglądami władz Ikei.  W treści wypowiedzenia pracodawca wskazał, że przyczyną zwolnienia jest naruszenie wewnętrznych regulaminów sklepu Ikea oraz „naruszenie zasad współżycia społecznego”, a także „utrata zaufania” do pracownika. W opinii prawników Ordo Iuris przyczyny zwolnienia wskazane przez pracodawcę są nieprawdziwe. Nie znajdują one odzwierciedlenia w rzeczywistości i stanowią arbitralną oraz subiektywną ocenę Ikei, której poddane zostały wyłącznie światopogląd, wiara i religia pracownika. Jak wynika z całokształtu okoliczności ujawnionej sprawy, rzeczywistą przyczyną zwolnienia pracownika było wyrażenie przez niego poglądu odwołującego się do wartości katolickich”

- czytamy w komunikacie Ordo Iuris.
 
Ponadto prawnicy Ordo Iuris wskazują, że „zachowanie zgodne lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”, to zachowanie zgodne lub sprzeczne z normami społecznymi i wartościami akceptowanymi lub nie przez określone społeczeństwo.

„Wyrażanie przez pracownika opinii odnośnie praktyk osób homoseksualnych w oparciu o nauczanie Kościoła katolickiego oraz przy odwołaniu do wyznawanej religii nie może zostać uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.  Również „utrata zaufania przez pracodawcę” zdaniem prawników Ordo Iuris jest nieprawdziwą przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę. Co istotne, Tomasz K. cieszył się opinią dobrego pracownika. Praca mężczyzny była pozytywnie oceniana przez przełożonych, innych pracowników i klientów sklepu, co znajdowało odzwierciedlenie w częstym podnoszeniu wynagrodzenia pracownika. Decyzja władz firmy miała zatem podłoże wyłącznie ideologiczne. Wskazana przyczyna nie znajduje żadnego oparcia w przesłankach natury obiektywnej i racjonalnej, jest zaś wynikiem arbitralnych ocen i subiektywnych uprzedzeń pracodawcy wobec wyrażenia opinii pracownika odwołującej się do wartości katolickich. Wyrazem tego jest m.in. powołanie się przez pracodawcę na naruszenie przez powoda zasad współżycia społecznego oraz wewnętrznych aktów obowiązujących u pracodawcy, z których wynika jednoznaczny zakaz dla różnicowania pracowników z uwagi na ich religię czy wiarę, a jednocześnie przywołanie jako jedynej okoliczności prowadzącej rzekomo do naruszenia zasad współżycia społecznego oraz wewnętrznych aktów obowiązujących u pracodawcy przyznania się przez niego do bycia katolikiem oraz posiadania przekonań zgodnych z nauczaniem Kościoła katolickiego”

- czytamy w komunikacie.

Zdaniem prawników Instytutu Ordo Iuris działanie sieci handlowej IKEA narusza szereg przepisów o charakterze krajowym, w szczególności przepisów prawa Konstytucji RP, tj. art. 54 dotyczący wolności posiadania i głoszenia poglądów oraz art. 53 regulujący wolność sumienia i wyznania. Ponadto prawnicy wskazują na naruszenie przepisów prawa pracy dot. zakazu dyskryminacji ze względu na posiadane poglądy oraz wyznawaną religię wyrażone w art. 11 oraz 18 Kodeksu pracy.
W opinii prawników Ordo Iuris, IKEA naruszyła również art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w myśl którego, każdy ma prawo do wyrażania opinii, a więc i posiadania poglądów oraz ich nieskrępowanego głoszenia.
 
Jak się dowiedzieliśmy, w związku ze wskazaniem nieprawdziwych przyczyn zwolnienia przez sieć IKEA jednego z pracowników, prawnicy Ordo Iuris przygotowali w jego imieniu pozew, który został złożony do właściwego miejscowo sądu w Krakowie.
 
„Decyzja o zwolnieniu Tomasza K. z pracy jest niezgodna z polskim prawem i wewnętrznymi standardami sieci Ikea. Wyrażenie przez pracownika opinii na temat ideologii ruchu LGBT oraz jego przywiązanie do chrześcijańskich wartości nie może być powodem do wyciągania wobec niego jakichkolwiek konsekwencji prawnych. Liczymy, że sąd uzna wypowiedzenie umowy za bezskuteczne i przyzna powodowi odpowiednie odszkodowanie”

- mówi adw. Maciej Kryczka z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris. 
[UWAGA: Imię pokrzywdzonego zostało zmienione na potrzeby komunikatu Ordo Iuris].


Tymczasem głos w całej sprawie zabrała Dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej IKEA Retail Katarzyna Broniarek przedstawiając oficjalne stanowisko sieci:

„Znamy pismo Instytutu Ordo Iuris. Co do zasady nie komentujemy spraw personalnych, a do takich należy wspomniana kwestia rozwiązania stosunku pracy. Jednocześnie zapewniamy, że podstawą naszej kultury korporacyjnej jest wolność poglądów, tolerancja i szacunek dla każdego pracownika. Natomiast w przypadku gdy istnieje chociażby ryzyko naruszenia dóbr lub godności osobistej innych pracowników podejmujemy działania, zawsze zgodnie z prawem pracy i naszymi wartościami. We wspomnianym w piśmie przypadku, w naszej ocenie, taka właśnie sytuacja miała miejsce”
- wyjaśnia Katarzyna Broniarek, dyrektor ds. Komunikacji korporacyjnej IKEA Retail.

 

 Źródło: niezalezna.pl, Ordo Iuris, ikea.prowly.com

#Ikea #wiara #kościół #dyskryminacja #religia

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo