Dziedzictwo kulturowe, zabytki, historyczne budynki i stanowiska archeologiczne są szczególnie narażone na zagrożenia, przypadkowe uszkodzenia, a także klęski żywiołowe, zanieczyszczenie środowiska i masową turystykę. W tym kontekście ważnym nowym trendem jest podkreślenie, że jedenaście państw członkowskich zgłosiło programy finansowania cyfryzacji dziedzictwa kulturowego, z których cztery zgłosiły w szczególności digitalizację 3D. To zjawisko nie tylko sygnalizuje, że państwa członkowskie coraz częściej pracują nad wykorzystaniem technologii cyfrowych do rejestrowania, dokumentowania i ochrony dziedzictwa kulturowego i udostępniania go w Internecie, ale to, że  zabytki stanowią ważną część zasobów kulturowych Europy.

Wskazanym przykładem najlepszych praktyk w okresie 2015-2017 w obszarze digitalizacji 3D materialnego dziedzictwa kulturowego znalazła się Polska, która zgłosiła projekt ZABYTEK.PL opisany jako nowoczesny sposób udostępniania informacji o polskich zabytkach i budynkach historycznych, wraz z opisami, zdjęciami, ciekawymi materiałami cyfrowymi, a także ich lokalizacją.