Mariusz Błaszczak wczoraj i dzisiaj w Brukseli wziął udział w posiedzenia ministrów obrony państw NATO.

Rozmawiałem też z wicepremier i minister obrony Macedonii Północnej. Rozmowa dotyczyły współpracy, jeśli chodzi o przemysł obronny, a także współpracy militarnej. Usłyszałem słowa podziękowania za ratyfikację protokołu wejścia Macedonii Północnej do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szybko, bardzo szybko zarówno polski parlament, jak i prezydent RP ratyfikowali tę umowę

 - powiedział dziennikarzom po spotkaniu.

Pod koniec kwietnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ratyfikacji protokołu w sprawie przyjęcia Macedonii Północnej do NATO.

Podpisanie ustawa oznacza wyrażenie zgody na dokonanie przez prezydenta RP ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 roku.

Sejm uchwalił ustawę 4 kwietnia.

Ambasadorowie 29 państw NATO podpisali w lutym tego roku w Brukseli protokół przyjęcia Macedonii Północnej do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Stało się to możliwe dzięki porozumieniu zawartemu przez ten kraj z Grecją, które zakończyło wieloletni spór o nazwę tej byłej jugosłowiańskiej republiki - grecki parlament zaakceptował porozumienie między Atenami i Skopje o zmianie nazwy Macedonii na Macedonia Północna.

Macedonia Północna przystąpi do NATO po ratyfikacji rozszerzenia Sojuszu przez parlamenty krajów członkowskich. Źródła w Sojuszu informowały w grudniu, że przyjęcie Macedonii byłoby możliwe wiosną 2020 roku.