Decyzja zapadła po tym, jak na szczycie unijnym w dniach 20–21 czerwca 2019 roku kanclerz Angela Merkel i prezydent Emmanuel Macron zrelacjonowali stan realizacji porozumień mińskich. Od realizacji tych porozumień uzależnione jest zniesienie sankcji.

Po wysłuchaniu tych relacji przywódcy państw UE jednomyślnie postanowili utrzymać sankcje gospodarcze wobec Rosji. Decyzję tę Rada sformalizowała dziś w procedurze pisemnej.