Burić pokonała szefa MSZ Belgii Didierem Reyndersem, który uzyskał 105 głosów.

Kadencja sekretarza generalnego Rady Europy trwa pięć lat.