- Realizujemy w tej chwili nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Chcemy powołać w ramach tej ustawy nowe ciało konsultacyjne dla młodych ludzi – Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem, która to rada będzie usytuowana na skutek waszych postulatów, bo takie postulaty często były zgłaszane, jak najbliżej polskiego rządu, pana premiera, Rady Ministrów

 – zapowiedział Gliński podczas konferencji w sprawie przyjętego przez rząd projektu ustawy o zerowym PIT dla osób do 26 lat. W spotkaniu z szefem MKiDN i premierem Mateuszem Morawieckim wzięli udział młodzi ludzie.

Wicepremier dodał też, że rada ma mieć charakter doradczy przy sprawowanej przez niego funkcji przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

- Czyli takiego naszego miniministerstwa – elementu naszego rządu. Rada będzie miejscem, gdzie będziemy mogli się spierać, dyskutować, gdzie będziecie mogli przedstawiać swoje postulaty, a, krótko mówiąc, będziecie mogli nas polityków pilnować (...), żebyśmy nie zapomnieli o naszych zobowiązaniach i o waszych potrzebach

 – podkreślił.

- W tej chwili potrzeby młodych ludzi zmieniają się bardzo dynamicznie. Obowiązkiem polityków jest monitorować te kwestie i być w stałym dialogu i kontakcie także z młodymi ludźmi, tak jak staramy się być w kontakcie z całym polskim społeczeństwem

 – dodał.

O idei powołania Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem Gliński poinformował w drugiej połowie maja br. Wicepremier podał wówczas, że w tej sprawie przygotowany jest projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poinformował też, że "projektowane zmiany przyznają Radzie uprawnienia do wyrażania opinii w sprawach stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dot. młodego pokolenia, a także w sprawach dotyczących projektów aktów prawnych oraz programów rządowych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych". Dodał, że rząd proponuje "mieszany charakter składu Rady".

"Jej członkami z jednej strony będą przedstawiciele instytucji politycznych – prezydenta, prezesa Rady Ministrów, przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Rzecznika Praw Dziecka i innych instytucji czy resortów, a z drugiej strony będą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i wreszcie z trzeciej strony wybrani spośród kandydatów zgłoszonych w otwartym naborze (...) przedstawiciele organizacji pozarządowych, młodzieżowych rad gmin oraz Parlamentu Studentów RP" – mówił Gliński.

Również dzisiaj premier Mateusz Morawiecki złożył podpis pod deklaracją "PlanDlaMłodych.

- Pracujemy nad mechanizmami, które mają doprowadzić do tego, żeby jak najwięcej młodych ludzi, wszystkich ludzi, ale w szczególności młodych - w szerokiej definicji młodości gdzieś do 35., 40. roku życia (...) - żeby przyciągać ich tutaj poprzez programy, atrakcyjne programy podatkowe, również zwolnienia, podnoszenie kosztów uzyskania przychodów, obniżanie podatków - jak ten. Bez PIT dla młodych - to jest nasz cel, żeby rzeczywiście takie programy były magnesem przyciągającym z powrotem ludzi młodych do nas do pracy, do życia, do zakładania rodzin

 - powiedział premier podczas spotkania z młodymi #BezPITdlaMłodych.