Bohoniki są ważnym miejscem polskich Tatarów. Miejscowy meczet jest jednym z najstarszych meczetów w Polsce. Nosi tytuł Pomnika Historii. Jest jedną z dwóch drewnianych zabytkowych świątyń muzułmańskich w Polsce. Obok meczetu, znajduje się mizar – zabytkowy cmentarz muzułmański. Pomysł objęcia Bohonik ochroną konserwatorską w postaci parku kulturowego, aby chronić nie tylko zabytki, ale także teren wokół nich, powstał ponad rok temu. Związane to było z obecnością znajdującej się niedaleko cmentarza żwirowni i wydobyciem z niej kruszywa, co mogło zagrażać trwałości cmentarza.

Ministerstwu zależy na tym, aby to dziedzictwo, które jest w Bohonikach, przetrwało dla kolejnych.  Powstanie parku kulturowego to zasługa ludzi dobrej woli, którzy potrafili usiąść do stołu i zawrzeć kompromis. To pokazuje, że jeśli jest dobra wola i chęć współdziałania, to ludzie czasem z bardzo różnych stron mogą zrobić wspólnie coś dobrego.

– dodała minister Gawin.

W imieniu społeczności tatarskiej głos zabrał Bronisław Talkowski, przewodniczący muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Kruszynianach (drugiej miejscowości w Podlaskiem, gdzie mieszkają Tatarzy).

Bohoniki i Kruszyniany to siostrzane gminy muzułmańskie. Wszystko, co się dzieje w Bohonikach czy w Kruszynianach, dotyczy nas, bo jesteśmy niedużą społecznością. Uratowanie tego miejsca oznacza, że dobrze zapisaliśmy się w historii. To dla nas jest wielkim zaszczytem, wielką nobilitacją.

– podkreślił Bronisław Talkowski.

Historia osadnictwa tatarskiego na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej ma ponad 600 lat. Jako datę dobrowolnego osadnictwa tatarskiego w Wielkim Księstwie Litewskim i Rzeczypospolitej Jan Długosz podaje rok 1397. Na ziemie polskie Tatarzy przynieśli ze sobą islam. W XVI-XVII wieku zatracili jednak swój język i wiele obyczajów, nazwiska rodowe uległy spolszczeniu.