Warto podkreślić, że w czerwcu wzrósł w stosunku do maja o 2 pkt proc. odsetek osób deklarujących się jako zwolennicy rządu, a spadł o 2 pkt proc. udział jego przeciwników. O 1 pkt proc. wzrósł odsetek obojętnych, a spadł z 5 do 4 proc. odsetek odpowiadających na to pytanie „trudno powiedzieć”.

Również opinie o wynikach działalności rządu są bardzo zbliżone do tych sprzed miesiąca - wynika z sondażu CBOS. Dobrze efekty pracy rządu ocenia 51 proc. badanych, prawie co trzeci (30 proc.) jest niezadowolony, a 19 proc. oceniając rezultaty działań rządu wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”. Wyniki od maja zmieniły się o 3 pkt proc. - o tyle spadła negatywna ocena pracy rządu i wzrósł odsetek odpowiedzi „trudno powiedzieć”.

Oceny polityki gospodarczej rządu w porównaniu z majowym sondażem uległy poprawie. W czerwcu nieco ponad połowa Polaków - 51 proc. (1 pkt proc. więcej niż w maju) oceniła, że polityka rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej. Przeciwną opinię wyraziło 35 proc. badanych (mniej o 2 pkt. proc. niż w maju); 14 proc. nie miało zdania w tej sprawie (wzrost o 1 pkt proc.).

Utrzymujące się na tak wysokim poziomie poparcie dla rządu, a zwłaszcza odnotowywana w ostatnich badaniach tendencja wzrostowa to wyniki, których nie notował w przeszłości praktycznie żaden wcześniejszy rząd. Dla porównania poparcie dla gabinetu Donalda Tuska i jego samego w roli premiera w 2011 było o kilka, a w niektórych badaniach nawet kilkanaście punktów niższe.

Tymczasem premier Mateusz Morawiecki w roli szefa rządu oceniany jest bardzo dobrze. Podobnie jak w maju zadowolenie, że premierem jest właśnie  Morawiecki wyraziło w czerwcu 49 proc. ankietowanych przez CBOS, - o 1 pkt proc. więcej niż w maju. 31 proc. jest z tego niezadowolonych - o 2 pkt. proc. mniej, a nie ma zdania w tej kwestii 20 proc. badanych w czerwcu (o 1 pkt proc. więcej niż w maju). Notowania premiera utrzymują się od marca na bardzo dobrym poziomie (48-49 proc. poparcie, 31-33 proc. niezadowolonych).

Na uwagę zasługuje fakt, że żaden z wcześniejszych szefów rządu nie mógł liczyć pod koniec kadencji na zaufanie tak dużej części społeczeństwa. Jednocześnie analiza wyników poprzednich badań jednoznacznie wskazuje, że zadowolenie z premiera Morawieckiego jest niezwykle stabilnym wskaźnikiem wskazującym na poparcie praktycznie połowy społeczeństwa – i to nie tylko wśród głosujących. Ten wynik utrzymuje się już od kilkunastu miesięcy.  

Ponadto według analityków CBOS wybory do Parlamentu Europejskiego i związana z nimi rekonstrukcja rządu nie zaważyły znacząco na jego społecznych notowaniach.

„Rejestrowane zmiany są niewielkie i korzystne dla Rady Ministrów. Notowania rządu charakteryzuje duża stabilność. Gabinet Mateusza Morawieckiego – tak jak sam premier – ma niezmiennie więcej zwolenników niż przeciwników, zaś oceny jego działań, w tym także polityki gospodarczej, częściej są pozytywne niż negatywne”.
 - stwierdzono w komunikacie CBOS.

CBOS przeprowadził badanie na liczącej 1115 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski w dniach 6–13 czerwca metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).