Jasser poinformował komisję śledczą ds. VAT, że jego prace nadzorowali bezpośrednio szefowie Komitetu Stałego Rady Ministrów: wpierw Tomasz Arabski, później Jacek Cichocki

Na pytanie, czy otrzymywał zadania związane z zakresem prac komisji, czyli z podatkiem VAT, Jasser odpowiedział, że sobie tego "nie przypomina".

Brałem udział w procesie legislacyjnym, wiec mogły być akty związane z szeroko pojętym obszarem podatkowym, ale konkretnego zadania zleconego przez któregoś z wymienionych ministrów sobie nie przypominam 

- powiedział.

Jasser przyznał, że zgłaszali się do niego - jako sekretarza Rady Gospodarczej - przedsiębiorcy sygnalizujący problem wyłudzeń VAT.

Do Rady Gospodarczej trafiała korespondencja od przedsiębiorców lub organizacji przedsiębiorców, które zwracały uwagę na ten problem 

- stwierdził. Dodał, że Rada poświęciła temu tematowi kilka spotkań z przedsiębiorcami, a także z przedstawicielami Ministerstwa Finansów.

Kwestia załamania wpływów z VAT-u była jednym z kluczowych ryzyk systemowych jakie wtedy występowały. Spadek dochodów ma w znaczącej części charakter cykliczny. Jak wszyscy pamiętamy, były to lata znacznego spowolnienia gospodarczego, wywołanego przez wielki kryzys i - w związku z tym - nastąpiło znaczące załamanie dochodów z VAT-u i innych podatków. Tworzyło to dużą presje na cały system finansów publicznych i było przedmiotem zainteresowania Rady Gospodarczej, ministrów, premiera. Oczywiście, w tym okresie trudno było ilościowo skwantyfikować ogólny udział luki VAt-owskiej w ogólnym spadku (wpływów podatkowych) wywołanym spowolnieniem gospodarczym. Świadomość tego, że VAT i kwestia dochodów podatkowych jest olbrzymim ryzykiem dla Polski była w rządzie dość wysoka 

- mówił Jasser.

Dodał, że nie było to jedyne ryzyko, bo wtedy "ryzyk systemowych dla polskiej gospodarki było bardzo dużo". Wymienił, m.in.: "osłabienie kursu walutowego" i "posiadane przez przedsiębiorstwa opcje walutowe", a także "powiększenie strukturalnego deficytu budżetu państwa w wyniku obniżenia podatków i składek w poprzednim okresie".

Tych wyzwań fiskalnych było bardzo dużo i oczywiście kwestia dochówków z VAT-u i innych podatków była kwestią bardzo często dyskutowaną i podnoszoną 

- stwierdził.

Na pytanie, co rząd zrobił z malejącymi wpływami z VAT Jasser zapewnił, że dyskusje jak zaradzić zmniejszającym się wpływom z podatku VAT były prowadzone na różnych szczeblach. Podejmowane były tez "konkretne prace i posunięcia" w Ministerstwie Finansów, żeby ograniczyć proceder wyłudzeń VAT. Jasser wyjaśnił jednak, że on sam nie był w te prace angażowany.