Ukraińcy po wejściu do budynku, gdzie dokonuje się odprawy celnej i paszportowej, rozpoczęli przepiękny chóralny śpiew. Ku zdziwieniu polskich pograniczników nie przestawali śpiewać nawet wtedy, kiedy legitymowali się paszportami. 

Po zakończeniu brawurowo wykonanej pieśni chórzyści zostali nagrodzeni przez funkcjonariuszy Straży Granicznej gromkimi brawami.

Sześćdziesięcioosobowa belgijska orkiestra La Passione i pięćdziesięciu ukraińskich chórzystów z filharmonii w Charkowie pokaże swój artystyczny kunszt w opactwie Villers-La-Ville, prezentując belgijskiej publiczności XIII-wieczny zbiór utworów poetyckich "Carmina Burana".

W spektaklach wezmą także udział soliści i tancerze pod kierunkiem francuskiego choreografa Johana Nussa.

Ich interpretacja będzie wspierana przez współczesne techniki wizualne. W pierwszej części koncert skrzypcowy E-dur op. 35 Czajkowskiego będzie interpretowała skrzypaczka „Bogdana Piwnenko, nosząca przydomek ukraińskiej Paganini .

Carmina jest  jednym z najpopularniejszych utworów w repertuarze klasycznym, uważanym za idealną symbiozę między orkiestrą a wielkim chórem.