Rzecznik Bertalan Havasi podkreślił, że kraje wyszehradzkie poprą takich kandydatów na czołowe stanowiska w UE, którzy dysponują odpowiednim doświadczeniem i przygotowaniem i którzy szanują narody środkowoeuropejskie oraz współpracę Grupy Wyszehradzkiej.

- Będą więc od nich oczekiwać, by przy podejmowaniu wspólnych decyzji unijnych brali pod uwagę punkt widzenia i interesy Europy Środkowej

- oznajmił Havasi.