Projekt "Wakacje z WOT" skierowany jest przede wszystkim do uczniów, którzy ukończyli 18 lat, studentów, i nauczycieli. Ochotnicy w wakacje będą mogli przejść podstawowe, szesnastodniowe szkolenie, złożyć przysięgę wojskową i wstąpić w szeregi WOT bez konieczności rezygnowania z zajęć - poinformowała PAP ppor. Jolanta Maciaszek, oficer prasowy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej (6MBOT).

Z programu mogą też skorzystać osoby w wieku od 18 do 55 roku życia, w przypadku szeregowych oraz w wieku od 18 do 63 lat, w przypadku oficerów i podoficerów. Przyszli żołnierze WOT będą mogli nabyć praktyczne umiejętności posługiwania się bronią, poznać zasady zachowania się na polu walki i przetrwania w trudnych warunkach. Przejdą też szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, a także z topografii. Po ósmym dniu szkolenia dołączą do nich żołnierze rezerwy, wstępujący do WOT, którzy zrealizują ośmiodniowe szkolenie wyrównawcze.

Szkolenia w ramach "Wakacji z WOT" będą realizowane w trzynastu brygadach WOT. Pierwsze z nich rozpoczną się w drugiej połowie czerwca, tuż po zakończeniu roku szkolnego. Projekt będzie kontynuowany do końca sierpnia, a ostatnie przysięgi odbędą się 1 września.

Szesnastodniowe szkolenie podstawowe to początek procesu szkoleniowego. Cały cykl szkolenia żołnierzy WOT trwa trzy lata i jest podzielony na trzy etapy: w pierwszym roku szkolenie indywidualne, w drugim specjalistyczne i w trzecim zgrywające. W tym czasie żołnierze OT szkolą się w ramach szkoleń rotacyjnych, organizowanych najczęściej w dni wolne od pracy w wymiarze minimum dwóch dni w miesiącu. W każdym roku żołnierz OT uczestniczy w dwutygodniowym szkoleniu zintegrowanym, prowadzonym najczęściej w warunkach poligonowych.

Pierwsze szkolenie organizowane przez 6 MBOT organizowane w ramach programu "Wakacje z WOT" odbędzie się w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie. Będzie trwało od 20 lipca do 4 sierpnia.

Wnioski o przyjęcie do WOT można składać w Wojskowych Komendach Uzupełnień lub poprzez formularz elektroniczny na platformie ePUAP. Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej pełni służbę ponad 20 tysięcy żołnierzy. Misją formacji jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności.