Na ogół nasze wakacyjne wyjazdy – zarówno te bliższe, jak i te dalsze – wspominamy po latach z uśmiechem. Jak pokazuje badanie PZU, dwóch na trzech rodziców chciałoby, żeby ich dzieci mogły spędzić wakacje w taki sam sposób, jak robili to oni za czasów swojego dzieciństwa. Jednocześnie około 75 proc. rodziców uważa jednak, że na dzieci w trakcie wakacji czyha dzisiaj więcej niebezpieczeństw, niż kiedy sami byli mali. Tyle samo rodziców martwi się, że podczas wakacyjnego wypoczynku ich dziecko ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi. 

Ochrona 24/7

Na okres wakacji PZU Pomoc przygotowała ogólnopolską akcję „Wakacje z PZU. Bezpieczne Dziecko”. Ma ona na celu bezpłatne objęcie dzieci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków do końca wakacji szkolnych. Polisa działa na całym świecie, 24 godziny na dobę. Ubezpieczenie obejmuje nieszczęśliwe wypadki, nawet te powstałe w czasie uprawiania sportu - również wyczynowo.

– Ubezpieczenie obejmuje szereg nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń, jakie mogą przytrafić się dzieciom. Osobom objętym ubezpieczeniem gwarantujemy usługi powypadkowe w Polsce, a w szczególności pomoc medyczną, transport medyczny czy pomoc rehabilitacyjną

– mówi Grzegorz Goluch z Grupy PZU.

Wystarczy kilka kliknięć

Celem akcji jest bezpłatne objęcie jak największej liczby dzieci w Polsce ubezpieczeniem NNW PZU Edukacja w PZU SA i zapewnienie im ochrony do 1 września. Akcja obejmuje także pełnoletnich uczniów i studentów do 25. roku życia, którzy mogą samodzielnie przystąpić do ubezpieczenia. Aby z niej skorzystać, należy wypełnić formularz deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia na stronie internetowej wakacjezpzu.pl i wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych we wskazanych celach. Jednocześnie rodzice dziecka mogą być pewni, że dane dziecka, które podają – tylko imię, nazwisko oraz numer PESEL – posłużą wyłącznie do objęcia dziecka ochroną ubezpieczeniową.

Zdobądź voucher 

W ramach akcji „Wakacje z PZU. Bezpieczne Dziecko” zorganizowany został także konkurs fotograficzny. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni voucherem na sprzęt rowerowy o wartości 2 000 złotych. Wystarczy przesłać zdjęcie z wakacji i krótko opisać wspomnienia z nim  związane. Konkurs potrwa do 21 czerwca, a szczegóły można znaleźć na oficjalnym profilu PZU na Facebooku. 


*Badanie na próbie N=600 rodziców dzieci w wieku 7-19 lat zrealizowane na panelu internetowym Norstat

Ubezpieczenie w ramach Umowy Grupowego Ubezpieczenia NNW PZU Edukacja zawartej pomiędzy PZU Pomoc SA (ubezpieczający) a PZU SA (ubezpieczyciel). Aby skorzystać z ubezpieczenia, należy wyrazić zgody do wskazanych celów. Akcja obowiązuje do 21.06.2019 r. Szczegóły sprawdź w regulaminie dostępnym na wakacjezpzu.pl. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia NNW PZU Edukacja wraz z postanowieniami dodatkowymi i odmiennymi, dostępnych na wakacjezpzu.pl