To już XI edycja Nagrody Społecznej im. Piotra Skórzyńskiego, wybitnego publicysty i eseisty politycznego, autora m. in. „Gazety Polskiej” i „Nowego Państwa”, analityka komunistycznego totalitaryzmu, patrioty, opozycjonisty w PRL internowanego w stanie wojennym, a zarazem człowieka o szczególnej wrażliwości na moralną stronę życia publicznego. Pod pseudonimem Kamil Ratyniecki wydał „Antologię poezji polskiej” zatytułowaną „Po Wojaczku”. Później wydał też książkę pt. „»Na obraz i podobieństwo«, czyli paradygmat materializmu (2002)”, wnikliwą analizę złowrogiej działalności lewicy. Jego wiersze ukazały się w tomiku „Pejzaże pamięci”. 3 czerwca 2008 roku Piotr Skórzyński popełnił samobójstwo, jak napisał w liście pożegnalnym, „nie chcąc godzić się na nikczemnienie świata”.

Przyjaciele wybitnego eseisty postanowili uczcić jego niezłomność, przyznając medale Opoki osobom o podobnej postawie, nie ulegającym koniunkturalizmowi, idącym pod prąd powszechnie obowiązujących tendencji. To osoby, które – w myśl motta wyróżnienia – są nieulękli w dążeniu do prawdy. Dotąd laureatami Nagrody byli m.in.: Anna Walentynowicz, Joanna i Andrzej Gwiazdowie, ks. Stanisław Małkowski, prof. Andrzej Nowak, Jan Olszewski, Antoni Macierewicz, Jarosław Marek Rymkiewicz czy Bohdan Urbankowski. Tym razem Kapituła Nagrody, w składzie: Joanna Waliszewska,  Izabella Brodacka-Falzman, Radosław Kierełowicz vel Kieryłowicz, Jerzy Biernacki oraz Wojciech Piotr Kwiatek uhonorowała kolejnych patriotów, wśród nich publicystę „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie” Jacka Lilpopa.

Malarstwo, rysunek, grafika użytkowa, fotografia, instalacje plastyczne, happeningi, performance, reportaże i poezja – to dziedziny twórczości naszego redakcyjnego kolegi. Podczas uroczystości wręczenia medalu Opoka przedstawiono bogaty życiorys Jacka Lilpopa, ale też przypomniano jego  happeningi. Twórca opowiedział choćby o performansie „Błaganie”, podczas którego biczował się na schodach prowadzących do siedziby Agory. Wokół ustawiona była galeria plakatów filmowych do takich produkcji opluwających Polaków i Polskę, jak: „Nasze matki nasi ojcowie” czy „Pokłosie”.

Podczas poniedziałkowej uroczystości Jacek Lilpop przeczytał też kilka swoich wierszy z tomiku „Drzewo”, który właśnie ukazał się nakładem wydawnictwa „tCHu”. „Drzewo” to trzeci, najbogatszy (treściowo i objętościowo) tom wierszy Jacka Lilpopa, autora utworów oszczędnych, lapidarnych, szlachetnie czystych i poruszających niezafałszowanym liryzmem. Poezja Lilpopa posiada siłę niezaprzeczalną, czerpiącą z autentyzmu notowanych na żywo przeżyć. Lekturę tomiku serdecznie polecamy.

Medal Opoka Ducha odebrał w poniedziałek Bogusław Nizieński (który w 2015 roku otrzymał tytuł „Człowieka roku” przyznawany przez „Gazetę Polską” oraz Nagrodę Grzegorza I Wielkiego wręczaną przez „Nowe Państwo”) - niezłomny patriota, który wzorce i ideały przekazane w domu i przedwojennej szkole urzeczywistniał zarówno w szeregach Armii Krajowej i Zrzeszeniu „WiN”, jak też później w „Solidarności”, oraz – już w na powrót wolnej Polsce – sprawując urzędy Sędziego Sądu Najwyższego i Rzecznika Interesu Publicznego.

Dziękuję, ale ja nic nie zrobiłem. Prawdziwi bohaterowie są pod ziemią. Cześć ich pamięci

– powiedział z niezwykłą skromnością Nizieński, odbierając medal. Na zakończenie wypowiedział też ważne słowa: „To obowiązek każdego Polaka, służyć Ojczyźnie”.

Na początku lat 90. Adam Michnik powiedział do Piotra Skórzyńskiego, gdy ten po krótkotrwałej pracy w „Gazecie Wyborczej” zakomunikował, że odchodzi z redakcji: - Nie istniejesz i nigdy nie będziesz istniał. Wbrew tym słowom, postać Piotra Skórzyńskiego nadal żyje w świadomości Polaków, między innymi dzięki takim inicjatywom jak ta.