W Teatrze Wielkim-Operze Narodowej we wtorek wieczorem trwa koncert z okazji 30-lecia wyborów z 4 czerwca 1989 r. W koncercie uczestniczą m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, dyrektor Biura Programu "Niepodległa" Jan Edmund Kowalski.

„4 czerwca 1989 roku to jeden z etapów naszej długiej drogi do wolności. Dzisiaj, gdy spoglądamy wstecz, możemy powiedzieć, że z niej nie zboczyliśmy, a polska wolność ma się lepiej niż kiedykolwiek. Za pragnieniem wolności stało nasze pragnienie solidarności i te dwa zamierzenia realizuje także współczesna Polska”

- napisał Morawiecki.

Premier zwrócił uwagę, że w trakcie dzisiejszego koncertu publiczność „usłyszy głos polskiej duszy”, bo „nie wszystko o Polsce da się wypowiedzieć słowami”. „Muzyka Chopina czy Moniuszki niesie w sobie to samo piękno i tę samą prawdę, które odbijają się w polskiej historii. Od zrywów niepodległościowych — tak żywych w etiudach Chopina czy operach Moniuszki — aż po Solidarność nasza historia jest inspiracją dla wielkich dzieł polskiej kultury. Umiłowanie wolności, patriotyzm, odwaga, poświęcenie — te wartości zapisały się nie tylko w naszych dziejach, ale także w partyturach wielkich polskich mistrzów” - podkreślił w liście szef rządu.

Dodał, że „mamy dziś prawo czuć radość i dumę”, ale na nich „nie możemy poprzestać”. „Świętujmy, ale poczujmy się wszyscy spadkobiercami tego niezwykłego skarbu wolności, który został nam przekazany jako dziedzictwo zarówno w naszej historii, jak i w naszej sztuce” - zaapelował premier.

Marszałek Kuchciński przypomniał, że dzisiejszy koncert upamiętnia wydarzenia sprzed 30 lat, kiedy „Polska stała się pierwszym krajem bloku komunistycznego, w której przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali wpływ na sprawowanie władzy”.

- Przełom lat 80. i 90. ubiegłego wieku wpłynął na sztukę i muzykę współczesną, otworzył ją na nowe treści ideowe, sprzyjał formowaniu nowego języka artystycznego, twórcy kultury stali się komentatorami zmian, uczestnikami debat na tematy pojawiające się w przestrzeni publicznej. Scena środkowoeuropejska stała się częścią globalnego teatru sztuki, a polscy artyści zyskali międzynarodową sławę

- wyjaśnił.

Przypomniał, że rok 2019 decyzją Sejmu RP został ustanowiony rokiem Stanisława Moniuszki w 200. rocznicę jego urodzin. - W życiorysie Moniuszki dostrzec można wiele wspólnego z biografiami artystów sprzed 30 lat. W utworach Moniuszki, Litwina z urodzenia a Polaka z wyboru (...) Wyjątkowe miejsce zajmują kwestie patriotyzmu i religijności, pracy u podstaw, edukacji i aktywizacji artystycznej. Jego twórczość stanowi przykład sztuki zaangażowanej, piętnującej zły wpływ polityki wynarodawiania a zarazem poszukującej i autentycznej kulturowo. Wartości te okazały się ponadczasowe - ich echo usłyszymy na tym koncercie w 30. rocznicę wyborów z czerwca 1989 roku - podsumował marszałek Kuchciński.

Marszałek Senatu wspominał, że „30 lat temu dokładnie trwały jeszcze wybory”.

- Pierwsze wolne wybory po tej stronie żelaznej kurtyny. Komisje wyborcze zostały zamknięte o godz. 22. Był to dzień wielkiej radości dla Polek i Polaków tak bardzo chcących wolności. Ale były to wolne wybory tylko i wyłącznie do Senatu, w pełni wolne wybory, i w tych wyborach zwyciężyli kandydaci Solidarności. To był plebiscyt - czy Polacy są za kontynuowaniem komunizmu, czy chcą zmienić Polskę. I Polacy powiedzieli: „chcemy wolności, chcemy innej Polski, chcemy innej również Europy”

- opowiadał.

Karczewski zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich 30 lat Europa i Polska „zmieniły się”. - Jesteśmy bardzo dumni z tego, że tak szybko rozwijamy się, że doganiamy kraje Europy Zachodniej, że mamy wolność, niepodległość, że jesteśmy krajem suwerennym. Chcemy tym umiłowaniem wolności zarażać wszystkich Europejczyków. Chcemy razem z nimi budować lepszą Europę. Chcemy również być ambasadorami dla tych krajów, które pretendują do NATO i do Unii Europejskiej - powiedział.

Na scenie Teatru Wielkiego zasiedli muzycy orkiestry Sinfonia Varsovia pod batutą Michała Klauzy. Solistą koncertu jest zwycięzca VII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w San Marino oraz zdobywca wszystkich nagród specjalnych: publiczności, krytyków muzycznych oraz za najlepsze wykonanie koncertu z orkiestrą – Łukasz Krupiński.

W trakcie koncertu wykonane będą między innymi: „Mazur z opery Halka” Stanisława Moniuszki, „Fantazja A-dur na tematy polskie opus 13” Fryderyka Chopina czy „Trzy Tańce opus 34 na orkiestrę” Henryka Mikołaja Góreckiego. Do tego orkiestra wykona „Uwerturę” Ignacego Jana Paderewskiego i „Małą suitę” Witolda Lutosławskiego.

Organizator koncertu - Biuro Programu „Niepodległa” poinformowało, że „na koncert zaproszeni zostali przedstawiciele rządu i parlamentu oraz prezydent RP, wszyscy byli prezydenci i premierzy, a także członkowie korpusu dyplomatycznego”.