Według portalu Jacek Sasin, który jest przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów,ma być wicepremierem odpowiedzialnym za współpracę resortów i uszczuplenie legislacji.

Teresę Czerwińską na stanowisku ministra finansów ma zastąpić Marian Banaś, szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Elżbieta Witek obejmie stanowisko ministra spraw wewnętrznych, zastępując Joachima Brudzińskiego.

Tak jak przewidywano - Bożena Borys-Szopa - w latach 2006–2008 główny inspektor pracy - będzie następczynią Elżbiety Rafalskiej na stanowisku minister rodziny, pracy i polityki społecznej. 

Annę Zalewską - dotychczasową minister edukacji - zastąpi Dariusz Piontkowski, były marszałek województwa podlaskiego, nauczyciel.

Michał Woś - w latach 2017–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2018 r. członek zarządu województwa śląskiego - przejmie obowiązki Beaty Kempy na stanowisku ministra-członka Rady Ministrów odpowiedzialnego za sprawy dotyczące pomocy humanitarnej

Piotr Mueller będzie rzecznikiem rządu, a nowym wicemarszałkiem Senatu (w miejsce Adama Bielana) zostanie prawdopodobnie senator PiS Marek Pęk.