Oczekuje się, że we mszy udział weźmie prezydent Węgier Janos Ader. Będzie tam, jak się podkreśla, jako osoba prywatna.

Sanktuarium maryjne jest szczególnie bliskie węgierskim katolikom, a leży na obszarze zamieszkanym przez liczne mniejszości. Między Rumunami i Węgrami dochodzi na tym obszarze niekiedy do napięć, miedzy innymi na tle autonomii, której domagają się niektóre miejscowe ugrupowania węgierskie.

Następnym etapem podróży papieża będzie miasto Jassy, gdzie odwiedzi katedrę Matki Bożej Królowej. Spotka się tam również z młodzieżą i rodzinami na placu przed Pałacem Kultury.