Z badań przeprowadzonych przez Maison & Partners na zlecenie Fundacji Forum Konsumentów wynika, że zakazy nie zastąpią gruntownej edukacji, mającej uświadomić palaczom, że palenie szkodzi, a jeśli rzucenie nałogu zupełnie nie wchodzi w grę, to dla tradycyjnego papierosa  istnieje mniej szkodliwa alternatywa, jaką mogą być e-papierosy i podgrzewacze tytoniu. Wiedza na ten temat jest wciąż niska, a przecież produkty alternatywne dają szansę na ograniczenie epidemii palenia papierosów i zmniejszenia skutków sięgania po nie. Źródłem wiedzy Polaków w temacie e-papierosów i podgrzewaczy tytoniu wciąż pozostaje internet, gdzie informacje są często mało wartościowe bądź wręcz niewiarygodne. Brak dostępu do rzetelnej wiedzy na ten temat powoduje, że liczba Polaków palących bardziej szkodliwe nie tylko dla palaczy, ale też ich bliskich, tradycyjne papierosy, nie maleje. Jednocześnie aż 75 proc. respondentów pozytywnie ocenia tzw. koncepcję ograniczania szkodliwości palenia,czyli – obok działań promujących rzucanie palenia – wspieranie produktów o obniżonym ryzyku.

Jednak wiedza na ich temat nie jest w naszym kraju powszechna. Aż 62 proc. ankieterów oceniło swoją wiedzę o e-papierosach jako małą lub w ogóle nie spotkało żadnych informacji na ich temat. Jeszcze mniejszą wiedzę badani mieli o tzw. nowatorskich wyrobach tytoniowych, czyli podgrzewaczach tytoniu – tutaj tylko 3 proc. badanych określiło swoją wiedzę jako dużą, natomiast ponad połowa nigdy o nich nie słyszała. Ponad 30 proc. użytkowników przyznało, że sięgnęli po produkty alternatywne wobec papierosów ze względu na chęć ograniczenia negatywnych skutków palenia dla własnego zdrowia, a 24 proc. – dla osób z otoczenia. 

Badanie dowiodło, że przeciętny polski konsument jest zainteresowany informacją na temat ograniczenia szkód związanych z paleniem tytoniu, a ponadto 81 proc. konsumentów uważa, że powinni być informowani o najnowszych wynikach badań naukowych w tym obszarze. Istotne wydaje się zatem, by za przykładem innych krajów polskie ośrodki naukowe zweryfikowały realne obniżenie szkodliwości tych alternatywnych produktów i podały to do wiadomości ogółu. 
Wspieranie alternatywnych wyrobów tytoniowych o obniżonej szkodliwości, propagowanie wiedzy na ich temat może spowodować, że liczba osób wciąż wybierających tradycyjne, bardziej szkodliwe papierosy ponownie zacznie spadać.