Brudziński jest jednym z ministrów, którzy w niedzielnych wyborach zdobyli mandat do Parlamentu Europejskiego. Pojadą tam też m.in. wicepremier Beata Szydło, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, szefowa MEN Anna Zalewska, minister ds. pomocy humanitarnej Beata Kempa, a także rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Oznacza to konieczność zmian w rządzie.

Minister Joachim Brudziński ma powody do zadowolenia na koniec swojej rządowej misji. Wyraził to na Twitterze.

W ten sposób odniósł się do kwietniowego badania CBOS, w którym zapytano Polaków, czy ich zdaniem Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie. 89 proc. odpowiedziało na to pytanie twierdząco, 8 proc. wypowiedziało się negatywnie, zaś 3 proc. nie miało w tej kwestii zdania.

Jeszcze większy wzrost pozytywnych opinii nastąpił w odpowiedziach na pytanie o to, czy miejsce: dzielnica, osiedle lub wieś, w których mieszkają badani, można nazwać bezpiecznym i spokojnym. Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 98 proc. badanych, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku o pięć punktów proc.

"W długookresowej perspektywie widać, że sytuacja w tym zakresie znacząco się poprawiła, zwłaszcza od początku XXI wieku, kiedy prawie co trzeci badany nie czuł się bezpiecznie w swojej okolicy. Obecnie obserwujemy rekordowo wysokie poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, które nie występowało nigdy dotąd"

- zauważyli autorzy badania.

Do wyników badania odniosła się na na Twitterze również Komenda Główna Policji.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 4–11 kwietnia 2019 roku na liczącej 1064 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski