Księga z rycinami Dürera w Warszawie

Księgę można obejrzeć na wystawie w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, które wraz z Galerią Roi Doré prezentuje trzy cykle ilustracji do Apokalipsy św. Jana: stworzone przez Albrechta Dürera (1496-1498), Jana Lebensteina (1985) i Artura Majkę (2018-2019). Zestawienie tych trzech serii, stworzonych w różnych czasach i okolicznościach, ale ilustrujących ten sam tekst – Apokalipsę wg św. Jana, jeden z najbardziej tajemniczych, fascynujących i ważnych tekstów kręgu kultury biblijnej – pozwala nawiązać dialog między dziełami i artystami na pozór bardzo różnymi, uzmysławia nam wspólnotę inspiracji i kodów kulturowych.

maw.art.pl

Wystawa Apokalipsa. Dürer – Lebenstein – Majka pozwala na porównanie różnych dróg artystycznych oddalonych zarówno czasem jak i przestrzenią. To jednocześnie unikalna możliwość porównania dzieł i podejścia artysty do tego samego tematu.

47 rycin Dürera zebranych zostało w trzech cyklach (Apokalipsa, Wielka Pasja, Żywot Marii), należących do najwybitniejszych osiągnięć artysty. Apokalipsa jest najstarszym z tych cykli: jej pierwsze wydanie miało miejsce w 1498 r. w Norymberdze w oficynie Antona Korbergera. Cykl obejmował 15 drzeworytów. W 1511 r. miała miejsce druga edycja Apokalipsy, w wersji łacińskiej (Apocalypsis cu[m] figuris), z tymi samymi drzeworytami, ale wzbogacona o dodatkową rycinę na stronie tytułowej. Właśnie ta edycja znajduje się w zbiorach Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

Jan Lebenstein był blisko związany z polskim środowiskiem emigracyjnym skupionym wokół Kultury i pallotyńskiego Centrum Dialogu: to właśnie za namową założyciela Centrum Dialogu, ks. Józefa Sadzika, Jan Lebenstein wykonał ilustracje do Apokalipsy wg św. Jana w tłumaczeniu Czesława Miłosza oraz witraż poświęcony Apokalipsie w domu ojców Pallotynów, którego wielkoformatowa reprodukcja również zostanie zaprezentowana na wystawie.

Trzeci artysta – Artur Majka to polski malarz, grafik oraz architekt. Ukończył Politechnikę Krakowską na wydziale architektury oraz paryską École supérieure des beaux-arts. Jest blisko związany z współczesną, polską sceną artystyczną w Paryżu – od lat współpracuje m.in. z Galerią Roi Doré, w której regularnie wystawia swoje prace. Ilustracje do Apokalipsy wg św. Jana Artura Majki wykonane są do współczesnego tłumaczenia tekstu, dokonanego przez ks. prof. Dariusza Koteckiego, dziekana Wydziału Teologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 Źródło: maw.art.pl

 

#wystawa #Muzeum Archidiecezji Warszawskiej #Apokalipsa. Dürer – Lebenstein – Majka

Magdalena Łysiak
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo