W niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego mandaty europosłów uzyskali: wicemarszałek Senatu Adam Bielan (Porozumienie), który startował z listy PiS, oraz senator Jarosław Duda (PO), który startował z listy Koalicji Europejskiej. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, jeśli w trakcie kadencji parlamentarnej senator zostanie wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego, jego mandat senacki wygasa.

Karczewski podkreślił, że następcę Bielana na funkcji wicemarszałka Senat najprawdopodobniej powoła na następnym posiedzeniu izby, które planowane jest 4 czerwca.

Najbardziej interesująca jest jednak kwestia - kto zastąpi Adama Bielana?

"Są dwie propozycje, nawet i więcej, które bierzemy pod uwagę. Będę rozmawiał niebawem z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim na ten temat i w gronie kierownictwa partii, bo takie decyzje podejmujemy właśnie na takich posiedzeniach, a właściwie zgodnie ze statusem rekomenduje je prezes"

- dodał marszałek Senatu.

Do czasu jesiennych wyborów parlamentarnych miejsce Bielana i Dudy nie będzie obsadzone, a Senat będzie pracował w mniejszym składzie. Zgodnie z Kodeksem wyborczym prezydent zarządza wybory uzupełniające do Senatu m.in. w przypadku wygaśnięcia mandatu senatora w związku z wyborem w toku kadencji na posła do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie Kodeks stanowi, że wyborów uzupełniających nie przeprowadza się w okresie 6 miesięcy przed dniem, w którym upływa termin zarządzenia wyborów do Sejmu