Drugą pozycję w rankingu zajmuje województwo lubelskie, trzecie jest zachodniopomorskie, a czwarte - ex aequo podlaskie i małopolskie.

"Dynamicznie rozwijające się województwo podkarpackie jest nie tylko jednym z najmniej zadłużonych województw, ale też ma najniższy odsetek przedsiębiorców-dłużników i najniższą wartość średniego długu przypadającego na jednego dłużnika"

- wskazał Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy, która opracowała zestawienie.

Podkreślił, że ogólnie województwa z Polski południowej i wschodniej zdecydowanie lepiej wypadają w zestawieniu rzetelności niż te z pozostałych regionów kraju. "Niezależnie od stopnia rozwoju gospodarczego – obok bardzo rozwiniętej Małopolski mamy słabo uprzemysłowione Podlasie" - powiedział.

W rankingu rzetelności województw nie znajdują odzwierciedlenia stereotypowe wyobrażenia o solidności mieszkańców regionów, tradycyjnie postrzeganych jako wyjątkowo rzetelne - wskazał Kulik. "O ile przedsiębiorcy z Małopolski plasują się w tym zestawieniu dość wysoko, bo na 6. miejscu, to Wielkopolanie ulokowali się już na 11. pozycji, a Ślązacy zajmują przedostatnie miejsce w tabeli" - dodał.

Najczęściej poziom rzetelności poszczególnych województw mierzy się wielkością łącznego zadłużenia zarejestrowanych na jego terenie przedsiębiorstw. Im mniejszy dług, tym większa rzetelność. Jak przypomniał Kulik w takich rankingach od lat przodują firmy z Opolszczyzny, Podlasia i województwa świętokrzyskiego, tabelę zamykają zaś przedsiębiorstwa z Mazowsza, Śląska i Wielkopolski. Tyle, że wysokie zadłużenie przedsiębiorstw z Mazowsza (1,79 mld zł) czy ze Śląska (1,25 mld zł), a niskie z Opolszczyzny (168 mln zł) czy Podlasia (174 mln zł) nie jest pochodną ich uczciwości, a poziomu uprzemysłowienia tych województw i liczby działających tu firm - podkreślił.

"W województwie mazowieckim jest wytwarzane ponad 22 proc. PKB. To największy i najbogatszy region Polski. Drugie miejsce zajmuje Śląsk, z 12,4 proc. udziału w PKB. Tu działa najwięcej przedsiębiorstw, najsilniej rozwija się przemysł i usługi, więc i proporcjonalnie do liczby funkcjonujących podmiotów gospodarczych większe jest łączne zadłużenie wszystkich dłużników. Dlatego postanowiliśmy zrelatywizować ten wskaźnik" – wyjaśnił Kulik.

Jeśli podzielić łączne zadłużenie w danym województwie przez liczbę dłużników z tego województwa notowanych w KRD okaże się, że najwyższe średnie zadłużenie mają przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego.

Na jedną kujawską firmę wpisaną do KRD przypada 44,18 tys. zł długu, czyli 10 tys. zł więcej od średniej krajowej. Kolejne pozycje to świętokrzyskie (39,10 tys. zł) i podlaskie (36,32 tys. zł), czyli dwa województwa z grona tych najmniej zadłużonych.

"Na tym tle korzystnie wypadają przedsiębiorcy z Podkarpacia ze średnim długiem na poziomie 28,51 tys. zł. Przeciętne zadłużenie poniżej 30 tys. zł mają jeszcze dłużnicy z województw: warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i lubelskiego"

- wynika z rankingu.

Poziom rzetelności przedsiębiorców w każdym województwie można też mierzyć badając, jaki ich odsetek stanowią dłużnicy notowani w Krajowym Rejestrze Długów BIG - jego niska wartość wskazuje, że zjawisko niepłacenia za kupowane towary i usługi nie jest akceptowane i dotyczy tylko niewielkiego grona przedsiębiorców - wyjaśnił Kulik.

Częściej niż w województwach o dużym odsetku dłużników, niesolidne regulowanie zobowiązań może wynikać nie tyle ze złej woli, ile z przyczyn obiektywnych – nietrafionych inwestycji, błędów w zarządzaniu, czy utraty klientów - zauważyli autorzy rankingu.

Według nich potwierdzałaby tę tezę druga pozycja w rankingu Podlasia (5,99 proc.) oraz trzecia Świętokrzyskiego (6,28 proc.), a więc województw odnotowujących jedne z najwyższych wartości średniego zadłużenia statystycznego dłużnika.

Jak powiedział prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki, dłużnicy notowani w KRD to najczęściej osoby i firmy, które nie reagują na wezwania do zapłaty. "Z cyklicznego badania +Portfel należności polskich przedsiębiorstw+ wynika, że 32 proc. przedsiębiorców uskarża się, że przez klientów, którzy im nie płacą sami mają kłopot w regulowaniu swoich zobowiązań. Niewykluczone, że w województwach, w których odsetek dłużników jest niski to jest główna przyczyna niepłacenia" – wyjaśnił Łącki.

Najniższy odsetek dłużników wśród przedsiębiorców odnotowuje województwo podkarpackie (5,92 proc.), najwyższy kujawsko-pomorskie (9,68 proc.), dolnośląskie (9,97 proc.) i śląskie (10,35 proc) - wskazano w rankingu.

Wskaźnik rzetelności województw bierze zatem pod uwagę: odsetek firm-dłużników w danym województwie wśród wszystkich tu działających, kwotę zadłużenia w województwie przypadającą na 1000 przedsiębiorstw oraz średnie zadłużenie przedsiębiorstw z danego województwa notowanych w KRD. Każde z województw otrzymywało punkty za miejsce w tabeli (im mniejszy dług tym wyższa lokata), a ich suma pozwoliła ustalić wskaźnik rzetelności.