Wideokonferencja odbędzie się dzisiaj po południu w siedzibie resortu spraw wewnętrznych i administracji. Premier Mateusz Morawiecki wraz z wiceministrami SWiA omówią aktualną sytuację meteorologiczną i hydrologiczną w regionach, w których odnotowano zwiększoną ilość opadów oraz lokalne podtopienia.

W wideokonferencji wezmą udział również wojewodowie z województw: małopolskiego, podkarpackiego śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego oraz dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak. Obecny będzie również zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński.