Katowice pokonały takie miasta jak Dortmund, Meksyk. Wygrały dzięki m.in. infrastrukturze transportowej czy dużym osiągnięciom w rewitalizacji - podał resort.

Dodano, że Światowe Forum Miejskie w 2022 r. w Katowicach będzie okazją do poruszenia - istotnych z puntu widzenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) tematów, jak np. rozwój mieszkalnictwa, spójność terytorialna miast i regionów, zrównoważony rozwój przestrzenny.

- Chcemy mówić o naszych programach, takich jak Dostępność Plus w kontekście dostępności mieszkań czy przestrzeni publicznej

- mówił minister.