Minister koordynator ds. służb specjalnych Mariusz Kamiński złożył projekt ustawy o ochronie informacji niejawnych, który przewiduje m.in. odmowę wydania poświadczenia bezpieczeństwa umożliwiającego służbę lub pracę z dostępem do informacji objętej klauzulą „poufne” lub wyższą – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Odmowa ma być automatyczna, gdy „osoba sprawdzana była zatrudniona lub współpracowała z organami bezpieczeństwa, o których mowa w art. 2 Ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa wewnętrznego państwa z lat 1944-90”.

„Oznacza to, że byłym pracownikom komunistycznych służb specjalnych automatycznie nie będzie przedłużane poświadczenie dopuszczające do państwowych tajemnic. Nawet jeśli zostali pozytywnie zweryfikowani po upadku PRL i dostali pracę np. w policji, Urzędzie Ochrony Państwa, innych organach bezpieczeństwa państwa czy dyplomacji”.
– podkreśla „DGP”.

26 kwietnia Kamiński skierował pismo do sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów, w którym przekazuje do rozpatrzenia projekt ustawy.

Rzeczywiście taki projekt jest procedowany. Czekamy, aż zostanie rozpatrzony przez Radę Ministrów. Na tym etapie nie możemy szczegółowo odnosić się do jego treści, nie wiadomo, jaki kształt przyjmą zapisy po opuszczeniu Rady Ministrów. Rząd zajmie się projektem prawdopodobnie jeszcze w maju.
- mówi „Codziennej” Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

„DGP” zaznacza, że projekt złożony przez Kamińskiego w praktyce może dotyczyć wszystkich, którzy mieli cokolwiek wspólnego z osobami zatrudnionymi m.in. w Służbie Bezpieczeństwa, komunistycznym wywiadzie czy kontrwywiadzie wojskowym, a to nawet kilkanaście tysięcy osób. Jak zauważa dziennik, istotne jest też zawarte w zapisie sformułowanie „lub współpracowała”, ponieważ poszerza ono – jak napisano – „krąg osób, które dotknie ustawa”.

Według „DGP” projekt ustawy ma być procedowany w trybie pilnym, a osobą odpowiedzialną za jego wprowadzenie ma być sekretarz stanu w kancelarii premiera Maciej Wąsik. Zakładana data wejścia ustawy w życie to 1 października 2019 r. – podaje „DGP”.