Jacek Majchrowski zwrócił się do metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego o zmniejszenie liczby lekcji religii w pierwszych klasach szkół średnich. Prezydent zaznaczył, że chodzi tylko o tzw. podwójny rocznik i tylko o rok szkolny 2019/2020. Według władz Krakowa zmniejszenie liczby lekcji religii z dwóch godzin tygodniowo do jednej pozwoliłoby ograniczyć tłok w szkołach.

Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie ks. dr Andrzej Kielian w wydanym komunikacie napisał, że zarówno małopolskie kuratorium, jak i krakowski magistrat zapewniają, że oświata jest dobrze przygotowana na nadchodzącą, zwiększoną rekrutację do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

"Nie było także do tej pory żadnych sygnałów dotyczących ograniczenia liczby godzin religii. Władze miasta zgodnie zapewniały od początku bieżącego roku, że nie będą występować do kurii w tej sprawie"

– podkreślił.

Dodał, że dwa lata temu, gdy wdrażana była reforma na poziomie szkół podstawowych, problemy lokalowe udało się skutecznie pokonać m.in. dzięki współpracy dyrektorów z krakowskimi parafiami i były, i nadal są szkoły, które korzystają z pomieszczeń udostępnionych przez parafie lub zakony.

"Takie rozwiązanie bez wątpienia może być wdrożone w przyszłym roku szkolnym w szkołach ponadpodstawowych. Parafie są otwarte na współpracę ze szkołami, by pokonać tymczasowe i potencjalne problemy lokalowe. Jesteśmy w stanie użyczyć, ewentualnie także dostosować pomieszczenia będące w dyspozycji parafii oraz wspólnot zakonnych, o ile spełniają podstawowe zasady BHP, do możliwości prowadzenia lekcji, w tym zajęć z religii"

– zaproponował dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

W komunikacie zaznaczono, że jest to rozwiązanie przejściowe, jednak sprawdzone na poziomie szkół podstawowych, a odległości pomiędzy budynkami szkolnymi i parafialnymi czy zakonnymi w wielu miejscach Krakowa pozwalały i pozwalają na jego przyjęcie.

"Jednocześnie pozostajemy w kontakcie z dyrektorami wszystkich placówek edukacyjnych na terenie nie tylko Krakowa, lecz całej Małopolski, leżącej w granicach archidiecezji, podejmując decyzje, które mają na celu dobro ucznia i prawo do edukacji zgodnej z przekonaniami ucznia i jego rodziców oraz z polskim porządkiem oświatowym"

– napisał ks. dr Andrzej Kielian.

Przypomniał, że zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie warunków i sposobu organizacji nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach zgodę na zmniejszenie wymiaru godzin z religii do jednej tygodniowo może na indywidualną, pisemną prośbę dyrektora szkoły wyrazić biskup diecezjalny.

"Takie sytuacje nie będą jednak przekształcane w powszechnie obowiązującą praktykę"

– podkreślono w komunikacie.

"Jeżeli kuria tak odpowiedziała, to wiemy, na czym stoimy. Ja już nie będę podejmował w tej materii żadnych działań"

– skomentował tę odpowiedź prezydent Jacek Majchrowski.

W związku z reformą edukacji we wrześniu do szkół średnich pójdą absolwenci klas ósmych i ostatni gimnazjaliści – w Krakowie to w sumie 13 tys. 350 uczniów (7,1 tys. absolwentów szkół podstawowych i 6 tys. 250 z gimnazjów). Obecnie w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych uczy się 9,3 tys. uczniów.