Przypomnijmy, że Ojciec Święty Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 r., a zatem również - po latach - w jego urodziny przypadała bitwa o Monte Cassino. Jest to dla nas Polaków bardzo ważne miejsce, gdzie możemy podziękować Ojcu Świętemu również za to, że nigdy o Monte Cassino nie zapomniał, że był tam wielokrotnie, że spotykał się z weteranami walk o niepodległość, że uczył nas jak bardzo ważna jest pamięć w kształtowaniu tożsamości narodu.

 - powiedział minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Również w czwartek żołnierze II Korpusu Polskiego odwiedzą cmentarz wojenny w Mignano Monte Lungo na którym pochowano niemal 1000 żołnierzy włoskich poległych w walce z niemieckimi okupantami w grudniu 1943 r.