"Bardzo dziękuję, żeście z tym darem, tak bardzo cennym, przyjechali tutaj, do Warszawy, do Pałacu Prezydenckiego, i że dzięki wam ten sztandar - tu, w Pałacu Prezydenckim, będzie mógł być eksponowany jako widomy znak i dowód tego, czym jest Śląsk i kim są Ślązacy"

- powiedział prezydent.

"Że są synami śląskiej ziemi i polskiej ziemi. Z własnego pragnienia, z własnego wyboru i własnej krwi. To są właśnie powstania śląskie, kwintesencja tego wielkiego, śląskiego czynu polskiego i niepodległościowego"

- podkreślił Andrzej Duda.

Przypomniał, że na historię walk o niepodległość tych ziem złożyły się trzy powstania.

"Trzy razy trzeba było walczyć o to, by Śląsk mógł należeć do Polski"

- dodał Duda.

"Co to mówi dzisiaj, kiedy patrzymy na te karty historii? Po pierwsze i na pewno, że bardzo chcieli. Bardzo chcieli być w Polsce - bardzo chcieli, żeby Śląsk był polski; że bardzo chcieli mówić w swojej polskiej, a śląskiej gwarze. Że bardzo chcieli tej wolności, możliwości mówienia, że jesteśmy Polakami"

- mówił prezydent.

"Ale mówi też, jak bardzo cenny jest Śląsk, że aż trzy razy trzeba było o niego walczyć. Bo walczy się o to, co cenne"

- ocenił.

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wzięli udział w Pałacu Prezydenckim w spotkaniu z przedstawicielami władz i mieszkańców Śląska oraz parlamentarzystami w ramach zainaugurowanych w tym w roku obchodów stulecia powstań śląskich.

Sejm ustanowił rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich.

"Mimo trwającego kilka wieków oddzielenia regionu od reszty ziem ojczystych i stosowania przez niemiecką administrację polityki germanizacyjnej polskość przetrwała. Powstania Śląskie stanowią jedną z najpiękniejszych kart w dziejach narodu polskiego, są końcowym akordem procesu jednoczenia ziem polskich w okresie porozbiorowym"

– napisano w sejmowej uchwale.