- PKO Bank Polski nie zwalnia tempa i pomimo wysokich obciążeń regulacyjnych poprawia wyniki. Kwartalny zysk netto grupy wyniósł 862 mln zł i był o blisko 14 proc. wyższy niż przed rokiem. Bank dalej dynamicznie zwiększa skalę biznesu i poprawia zyskowność

- mówi prezes Zarządu PKO Banku Polskiego, Zbigniew Jagiełło.

To ponownie zdecydowanie najlepszy wynik w całym polskim sektorze bankowym.

Bank podał, że ponad dwucyfrowy wzrost zysku netto determinowany był przez poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 3 mld 494 mln zł (to wzrost o 9 proc. w stosunku do ubiegłego roku) głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o 11 proc. zrealizowanego dzięki wzrostowi wolumenów oraz marży odsetkowej. Wynik odsetkowy w pierwszym kwartale 2019 r. wyniósł 2 mld 455 mln złotych wobec 2 mld 212 mln zł w tym samym okresie w roku ubiegłym.

PKO BP podał, że w pierwszym kwartale zanotowano wzrost kosztów działania o 7 proc., co było związane głównie ze wzrostem obciążenia składkami na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

W raporcie bank poinformował, że w efekcie podejmowanych działań nastąpił wyraźny wzrost skali jego działania. Suma aktywów osiągnęła bowiem blisko 326 mld zł (wzrost o 31 mld zł w stosunku do takiego samego okresu przed rokiem), finansowanie udzielone klientom zwiększyło się do 234 mld zł (wzrost o 17 mld zł), a depozyty klientów wzrosły do 237 mld zł (wzrost o 23 mld zł).

Jak zaznacza PKO BP, bank pobił własny rekord wielkości aktywów i pozostaje niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego.

W pierwszym kwartale 2019 roku grupa kapitałowa zachowała wysoki udział w rynku kredytów i oszczędności na poziomie odpowiednio 17,6 proc. i 17,9 proc.

Grupa umocniła też pozycję lidera rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych i osiągnęła 21,8 proc. udział w rynku, zajęła też pierwszą pozycję na rynku sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób fizycznych z udziałem blisko 27 proc. W pierwszym kwartale 2019 roku udzieliła bowiem kredytów na kwotę 3,5 mld zł.

Wysokie zyski banku przy dyscyplinie kosztowej zaowocowały również wzrostem rentowności mierzonej zwrotem z kapitału, która wynosi już ponad 10 proc.