Ćwiczenie jest preludium najważniejszego zadania, jakie czeka pułk w  br., a mianowicie XI Rakietowych Strzelań Bojowych, które będzie najwyższą formą sprawdzenia praktycznych umiejętności żołnierzy na współczesnym polu walki. Żołnierzy 15.Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz 11.Mazurskiego Pułku Artylerii, którzy stawili się „na bojowo” przywitał kierownik ćwiczenia płk Sławomir Kojło. Zostały udzielone instruktaże dotyczące zasad bezpieczeństwa w czasie ćwiczenia m.in. ochrona przeciwpożarowa, BHP, zagadnienia dotyczące ochrony środowiska oraz informacji niejawnych.