Projekt zakłada m.in. podwyższenie wieku prawno-karnej ochrony dzieci z 15 do 16 lat. Minister Zbigniew Ziobro dodał przy tym, że jednocześnie wprowadzony zostanie zapis, który "pozwoliłby sądom nadzwyczajnie łagodzić karę bądź odstąpić w ogóle od jej wymierzenia kiedy relacja wieku między sprawcą a ofiarą byłaby niewielka".

"Chodzi o te sytuacje, które są uzasadnione okolicznościami i dają podstawę sądowi do innej oceny czynu niż to ma miejsce często właśnie w tych przypadkach, które w pierwszej kolejności przede wszystkim chcemy chronić - znacznie skuteczniej niż miało to miejsce wcześniej"

- powiedział Ziobro.

Zgwałcenie osoby małoletniej poniżej 16 lat będzie zagrożone karą od 5 do 30 lat pozbawienia wolności. Jeżeli osoba małoletnia pozostawała pod pieczą sprawcy, to wówczas dolna kara będzie podwyższona do 8 lat.

"W sposób bardzo fundamentalny zmieniamy, ale też i zaostrzamy przepis dotyczący odpowiedzialności za gwałt na dziecku. Dzisiaj był to przepis, który przewidywał dwa typy czynów, czyli w trybie podstawowym było to zagrożenie karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. W trybie kwalifikowanym, czyli tym takim surowszym, popełnionym ze szczególnym okrucieństwem od 5 do 15 lat pozbawienia wolności"

- mówił Ziobro.

Jak poinformowano, przestępstwo zgwałcenia dziecka nie będzie podlegało przedawnieniu.

Dodatkowo, po odbyciu kary pozbawienia wolności osoba skazana będzie miała zakaz kontaktu i zbliżania się do swojej ofiary.

Do tego, poszerzony zostanie zakres informacji, jakie prezentowane są w tzw. rejestrze pedofilów. Będzie tam wpisany także zawód osoby, która popełniła takie przestępstwo.