Propozycję "dziesięciu przykazań imigranta" przedstawił Gottfried Waldhäusl z Wolnościowej Partii Austrii (FPÖ), który jest w Dolnej Austrii ministrem do spraw polityki azylowej.

Dekalog, czyli zbiór zasad, których będą musieli przestrzegać imigranci ubiegający się w Austrii o azyl, zwraca się do odbiorcy na "Ty".

Przybysz będzie zobowiązany między innymi do przestrzegania austriackiego prawa, do nauki języka niemieckiego,  do szanowania wolności religijnej, do wychowywania dzieci zgodnie z "austriackimi wartościami" oraz do wolnego od przemocy rozwiązywania konfliktów

- podaje dw.com.

Ostatnie, dziesiąte przykazanie brzmi : "I będziesz żyć we wdzięczności dla Austrii".

Waldhäusl tłumaczył podczas konferencji prasowej, że powyższe zasady są "najzwyklejszym przejawem zdrowego rozsądku". Z drugiej strony przyznaje, że nie przewidziano żadnych konsekwencji, które miałby ponieść azylant, który złamie zasady zapisane w dekalogu. Nie wiadomo też, kiedy miałyby zostać wprowadzone w życie.