"Chciałbym się np. dowiedzieć, dlaczego zniknął z harmonogramu prac rządu projekt ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania"

- wyjaśnił.

Ewa Kopacz pełniła urząd prezesa Rady Ministrów w latach 2014-2015, wcześniej - w latach 2007–2011 - była ministrem zdrowia. Funkcję przewodniczącej Platformy Obywatelskiej pełniła w latach 2014-2016.

Komisja ds. VAT została powołana na początku lipca 2018 r. Zgodnie z sejmową uchwałą, ma ona zbadać prawidłowość i legalność działań oraz występowanie zaniedbań i zaniechań organów oraz instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r