10. Brygada Logistyczna przyjęła kolejnych ochotników do służby przygotowawczej. Do udziału w drugim w tym roku kursie Wojskowe Komendy Uzupełnień z całej Polski skierowały 88 ochotników w tym 15 pań. Kandydaci zostali ostrzyżeni i umundurowani, zbadani przez lekarza oraz psychologa jednostki wojskowej. Wypełniono dokumentację ewidencyjną i finansową. Ubrania cywilne zostały zabezpieczone i zaplombowane w workach. Zostaną zwrócone elewom dopiero po przysiędze wojskowej, kiedy żołnierze będą mogli opuścić bramy koszar, udając się na pierwszą przepustkę - czytamy na portalu brygady.

Pierwszego dnia elewom zostały udzielone instruktaże w zakresie zasad bezpieczeństwa, podstaw Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych RP oraz wewnętrznych przepisów i uregulowań obowiązujących w koszarach 10. Brygady Logistycznej. Elewów czeka szkolenie ogólnowojskowe jak np. taktyka i strzelanie oraz specjalistyczne przy sprzęcie, który będą obsługiwać w ramach specjalności wojskowej - podaje 10. BLog.