Mówca powinien mieć jasno sprecyzowany cel wypowiedzi, brać pod uwagę do kogo mówi i jaki efekt chce osiągnąć.
O królu Michale Korybucie Wiśniowieckim, który rządził Polską przez cztery lata (1669–1673) prof. Władysław Konopczyński mawiał: „Mówił ośmiu językami, ale w żadnym z nich nie miał nic ciekawego do powiedzenia”. 

 Wyczerpujące przemówienie
„Jestem całkowicie wyczerpany” – mówi pastor ewangelicki do swojej żony.
„Dlaczego?”
„Superintendent miał dziś dwugodzinne przemówienie”
„A o czym?” – dopytuje żona?
„Tego nie powiedział”

 „Księga chrześcijańskiego humoru”, wybór i opracowanie Monika Rodkiewcz, Kraków 2007 s. 119.