Na wystawie można zobaczyć m.in. zabytki archeologiczne znalezione w 1880 r. przez znanego XIX-wiecznego archeologa polskiego, Zygmunta Glogera na cmentarzysku w Marienhaus (obecnie Vilaka). W gablotach, które stanęły na wystawie, znalazły się m.in. zabytkowy modlitewnik, dokument sądowy, topory, siekiery, naszyjniki, amulet i inna biżuteria. Niektóre eksponaty pochodzą nawet z II wieku p.n.e. Jest również oryginalny ornat z kościoła katolickiego w Vilace z XVII-XVIII wieku.

W imieniu marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego wystawę otworzył wicemarszałek Michał Seweryński.

"W ubiegłym roku świętowaliśmy jubileusz odrodzenia niepodległej Polski po ponad wieku niewoli. Swoją rocznicę obchodziła również Łotwa, która ogłosiła niepodległość 18 listopada 1918 roku. Nasza ekspozycja prezentująca wspólne archeologiczno-historyczne dziedzictwo Polski i Łotwy oraz dokonania polskich archeologów, historyków jest znakomitą okazją, nie tylko do uczczenia odzyskania państwowości przez Łotwę, ale także odkrycia na nowo tego kraju, z którym łączą nas wspólne historyczne doświadczenia"

– napisał marszałek Karczewski w liście odczytanym przez Michała Seweryńskiego.

"Nasza ekspozycja podąża śladami położonego na krańcach dawnej RP miasteczka i majątku Marienhaus, gdzie zachowało się wiele śladów dziedzictwa kulturowego" - dodał Karczewski. "Jestem przekonany, że prezentowana dzisiaj wystawa, będzie kolejną zachętą do podróży na Łotwę, do zgłębiania jej przeszłości i do odkrycia wielu fascynujących tajemnic łotewskiej ziemi" - napisał marszałek Senatu.

Na otwarciu wystawy byli obecni również m.in. minister oświaty Republiki Łotewskiej Ilga Suplińska, zastępca ambasadora Republiki Łotewskiej Andrejs Grinask, ambasador RP na Łotwie Monika Michaliszyn oraz szefowa Muzeum regionalnego miasta Vilaka Rita Gruszewa i dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie Wojciech Brzeziński. Eksponaty z tych muzeów znalazły się na ekspozycji.

Wystawa została zorganizowana z inicjatywy Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego pod patronatem ambasadora Łotwy Edgarsa Bondarsa.