Komitet dodał, że wrak polskiego samolotu nadal ma "status dowodów rzeczowych" w ramach śledztwa wszczętego w Rosji w kwietniu 2010 roku.

Według Komitetu Śledczego strona rosyjska wykonała dotąd "w pełnym zakresie" 32 polskie wnioski o pomoc prawną, a jeszcze cztery są opracowywane.