Dziesiąty, jubileuszowy Konkurs Moniuszkowski jest okazją do podsumowań i próby szerszego spojrzenia na rolę konkursów wokalnych w dzisiejszych czasach. Czemu służą, czy można w nich nie startować i rozpocząć z sukcesem międzynarodową karierę? Jak wygląda konkursowa demografia i geografia - czyli skąd w przeważającej części pochodzą ci, którzy zgłosili się do udziału w dziesiątej edycji i w jakim są wieku?

Te pytania usłyszą Dyrektor Konkursu Beata Klatka, a także Piotr Beczała - wybitny śpiewak, któremu - mimo rozlicznych operowych angaży - udało się wygospodarować czas, by wziąć udział w pracach jury. Uczestnicy porozmawiają  także o Moniuszce - jak zmieniają się interpretacje jego utworów, czym uczestnicy konkursu zaskakują, śpiewając jego kompozycje.

Wybiegniemy też myślą w przyszłość, by opowiedzieć o przygotowaniach do wystawienia "Halki" w Theater an der Wien w Wiedniu z Piotrem Beczałą w roli Jontka, który był także inicjatorem całego przedsięwzięcia.

W imieniu Teatru Wielkiego-Opery Narodowej zapraszamy do Saloniku Moniuszkowskiego (lewe skrzydło Teatru Wielkiego, hol kas przedsprzedaży) w piątek 10 maja o 18.00. Przewidziany jest także streaming spotkania na profilu Moniuszko200.