"Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. - "Bank" - informuje, że 6 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku - ZWZ - przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 1.662.500.000 zł, co stanowi 1,33 zł brutto na jedną akcję"

- czytamy w komunikacie zarządu PKO BP.

Poinformowano, że ZWZ ustaliło, iż dniem dywidendy, czyli dniem nabycia prawa do dywidendy będzie 31 lipca 2019 r., a terminem wypłaty dywidendy będzie 14 sierpnia 2019 r.

"Dywidenda przysługiwać będzie ze wszystkich 1.250.000.000 akcji Banku. ZWZ zdecydowało, by nie dokonywać podziału zysku za 2018 r. w kwocie 1.667.651.024 zł"

- dodano.