Wiceminister Sellin zaznaczył, że dorobkiem ostatnich 15-lat są nie tylko liczne inwestycje we wszystkich obszarach gospodarki, nowe obiekty i miejsca pracy, które powstały dzięki zaangażowaniu środków unijnych i krajowych, ale również wiele znakomitych dzieł sztuki i kultury.

Przy unijnym wsparciu można było zorganizować liczne działania związane z konserwacją i ochroną zasobów kultury. Od zniszczenia uratowano liczne archiwalia, przedwojenne filmy czy cenne zabytki architektury. Renowacja zabytków i zbiorów bezpośrednio wpływa na atrakcyjność turystyczną regionów Polski. Powstają nowe instytucje kultury, szlaki turystyczne. Liczba osób odwiedzających muzea wzrosła o ponad połowę – podkreślił minister.

Wiceminister resortu kultury zwrócił uwagę, że 15 lat temu wielu Polaków miało wątpliwości, czy integracja europejska nie zagrozi kulturze.

U schyłku XVI wieku Piotr Skarga przestrzegał przed sturczeniem Rzeczypospolitej, jego następcy przestrzegali przed sfrancurzeniem narodu. Po III rozbiorze rozlegały się głosy, że nastąpi zagłada narodu, który zniknie tak, jak i jego państwo, straszono germanizacją i rusyfikacją. Kultura tymczasem okazała się silna, kultura przetrwała, naród polski przetrwał dzięki kulturze, naród polski ponownie wybił się na niepodległość również dzięki kulturze - powiedział wiceszef MKiDN.

Minister Sellin podkreślił również, że Ojcowie Założyciele zaprezentowani na wystawie są ważnymi postaciami, które realnie wpłynęły na ostateczny kształt Unii.

Możemy być dumni z wielkiej wrocławianki, patronki Europy Edyty Stein, Żydówki, która przeszła na katolicyzm, która poniosła śmierć męczeńską w czasie II wojny światowej i została przez papieża Jana Pawła II wyniesiona do tytułu patronki Europy. Możemy być dumni z Polaka Józefa Retingera, który już w 1948 roku po raz pierwszy uczynił zjednoczenie Europy kwestią publiczną i polityczną. Możemy być dumni oczywiście z Jana Pawła II, który poza naturalnym przywództwem religijnym był wybitnym myślicielem, wybitnym twórcą kultury, poetą, dramaturgiem, wybitnym też promotorem polskiej kultury, polskiej wrażliwości, polskiego doświadczenia historycznego. Bez niego nie bylibyśmy dziś w tym miejscu, w którym jesteśmy – podkreślił wiceminister.

Wystawa „Ojcowie Założyciele UE” przedstawia osoby, których czyny, idee i działania przyczyniły się do budowy zjednoczonej Europy. Wśród postaci prezentowanych na ekspozycji są: Robert Schuman ,  Konrad Adenauer, Józef Retinger,  Karol Wojtyła, Aleksander Kojève,  Denis de Rougemont, Jean Monnet i, Altiero Spinelli oraz Edyta Stein,  Simone Veil. Wystawa pomoże znaleźć odpowiedzi na pytania: Czym jest europejska wspólnota, której Polska stała się częścią 15 lat temu? Jakie są duchowe korzenie UE? Wystawa plenerowa „Ojcowie Założyciele UE” jest prezentowana na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, nieopodal Galerii Kordegarda i siedziby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ekspozycję będzie można oglądać do 24 maja. Od 30 kwietnia do 6 maja „Ojcowie Założyciele UE” prezentowani będą również nieopodal wejścia do Łazienek Królewskich, od strony Alej Ujazdowskich. Ponadto wystawa w elektronicznych plikach przygotowanych do wydruku jest udostępniona na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury.