Starzyński podziękował w imieniu rodziców premierowi i wszystkim organizatorom obrad okrągłego stołu. Zaznaczył, że przy stole jest wielu przedstawicieli rodziców i mocno zaznaczona jest rola rodziców w polskim systemie edukacji.

Rodzice od początku budowania III Rzeczpospolitej wnosili i wnoszą nadal znaczący wkład w tworzenie nowoczesnego systemu edukacji

 – podkreślił.

Przedstawiciel Fundacji Rodzice Szkole stwierdził, że wszyscy w Polsce, wiedzą, że nie da się zbudować nowoczesnego systemu edukacji i szkoły zgodnej z marzeniami społeczeństwa bez współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego.

Przede wszystkim bez współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców

– zaznaczył.

Podkreślił także rolę rodziców w ostatnich tygodniach w związku ze strajkiem nauczycieli. Jego zdaniem możliwość spotkania w atmosferze, która daje nadzieję na przyszłość, to także zasługa rodziców. Podziękował przy okazji wszystkim, którzy "docenili zagrożenia, jakie niosło ze sobą dalsze prowadzenie i przedłużanie protestów nauczycielskich".

Wyraził także przekonanie, że rodzice dzięki przepisom mają wpływ na to, co się dzieje w oświacie i mają wpływ na proces wychowawczy w szkole.

Praktyka czasem nie jest aż tak korzystna

– dodał.

Mimo tych korzystnych rozwiązań chciałbym zwrócić uwagę, że one ciągle wymagają pewnej nowelizacji

 – zaznaczył.

Zaproponował, żeby w pierwszym stoliku wyłączyć podstolik na konkretne rozmowy o roli rodziców w edukacji.