Rozmowa, którą dziś rozpoczynamy ma wytyczyć kierunek na przyszłość. Ma pokazać, w tym szerokim gremium , kierunki w jakich powinna iść i wyzwania jakie powinna podejmować w kolejnych latach polska szkoła.
Wicepremier zaznaczyła, że „jesteśmy w trakcie dialogu ze stroną społeczną”. Te rozmowy nie były łatwe

– mówiła Beata Szydło.

Wicepremier oceniła, że mimo, że nie osiągnięto jeszcze całkowitego rozwiązania problemu, to zrobiono krok naprzód.

"Wczorajsza decyzja o zawieszeniu protestu jest dobrą decyzją. Wiem, że nie była łatwą dla organizatorów strajków. Dziękuję za tę decyzję" – mówiła.

Teraz przyszedł taki moment, kiedy trzeba ostudzić emocje, wyciszyć spory i wspólnie usiąść do stołu. Zastanowić się, w którym kierunku pójdziemy. Każda ze stron jest przy tym stole potrzebna

– powiedziała wicepremier.

Dodała, że o przyszłości oświaty, o przyszłości szkoły nie sposób rozmawiać bez nauczycieli, rodziców, nie mając przede wszystkim na myśli tego co jest istotą, czyli nauczania, czyli uczniów.

- Rozmawiamy o uczniach i pamiętamy, że to właśnie oni ze swoimi pedagogami, nauczycielami, rodzicami tworzą polską szkołę. Obowiązkiem państwa jest tworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju szkoły, edukacji - oceniła Beata Szydło.

Wicepremier podała, że podczas rozmów z partnerami społecznymi w CPS Dialog doszli wspólnie do wniosku, że system, który obecnie funkcjonuje wyczerpał już swoje możliwości.

Chcemy, by nauczyciele godnie zarabiali, żeby to był zawód, do którego będą aspirowali najlepsi absolwenci, który będzie dawał satysfakcję. Chcemy też, by szkoła doskonale przygotowywała naszą młodzież, by młodzi Polacy mieli równe szanse konkurowania ze swoimi rówieśnikami na całym świecie, żeby tworzyli dobrą przyszłość Polski. Jak się z tym zmierzyć, jakie podjąć wyzwania, w którym kierunku powinniśmy pójść? To są pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć przy tym stole zapraszając do niego jeszcze tych, którzy dziś nie podjęli decyzji, aby tu wspólnie z nami być. Ja wierzę głęboko, że oni dołączą

- mówiła.

Oceniła, że nie ma takiej możliwości, by któraś ze stron nie miała swojego wkładu w przygotowanie dobrej perspektywy dla polskiej oświaty.


Udziału w okrągłym stole odmówił Związek Nauczycielstwa Polskiego i Wolny Związek Zawodowy "Solidarność – Oświata" należący do FZZ, a także Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (stowarzyszenie dyrektorów, wizytatorów i pracowników oświaty zajmujących się zarządzaniem oświatą)