O dymisję wnioskuje Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska, który we wniosku twierdzi, że minister Gróbarczyk poprzez swoje decyzje i działania wykorzystuje ministerstwo przede wszystkim do realizacji interesów politycznych swojego ugrupowania.

"Dzieje się to kosztem powierzonych mu sektorów gospodarki, a szczególnie przemysłu stoczniowego, polskich państwowych armatorów oraz żeglugi śródlądowej"

- napisano we wniosku.

Wnioskodawcy uważają, że główna aktywność szefa resortu odpowiedzialnego za gospodarkę morską i żeglugę śródlądową to kreowanie i upowszechnianie czarnego wizerunku gospodarki morskiej pod rządami koalicji PO PSL oraz składanie nierealistycznych obietnic na ogół odwołujących się do sentymentów wywodzących się z czasów minionych.

Według wnioskodawców minister Gróbarczyk jest także twarzą i osobą odpowiedzialną za realizację przekopu przez Mierzeję Wiślaną, inwestycji która, jak argumentuje klub PO-KO, realizowana jest wbrew rachunkowi ekonomicznemu.

Sejmowa komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zarekomendowała 10 kwietnia odrzucenie wniosku PO-KO o wotum nieufności wobec ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka.