Negocjacje pięciu związków nauczycielskich i rządu trwały w nocy. Według informacji podanych przez uczestników rokowań zawarte zostało porozumienie o rozpoczęciu procedury odnowy kontraktu zbiorowego w oświacie, który wygasł w grudniu 2018 roku. Ponadto ma zostać uproszczony i skrócony proces przyznawania stałych posad nauczycielom.

Rząd zobowiązał się, że zagwarantuje stopniowy wzrost siły nabywczej wynagrodzeń pracowników szkolnictwa, a także do zwiększenia nakładów w następnym budżecie po to, by zarobki nauczycieli i całego personelu w oświacie zbliżyły się do europejskiej średniej.

Minister oświaty Marco Bussetti po podpisaniu porozumienia ze stroną związkową podziękował premierowi Giuseppe Contemu za wsparcie rokowań.

Podpisane zostało ważne porozumienie

 - powiedziała Maddalena Gissi z nauczycielskiego związku w centrali związkowej Cisl.

Podkreśliła, że jest ono wyrazem "szczególnej uwagi dla tych, którzy pracują w oświacie".

Od zawsze prosiliśmy, by zarobki włoskich nauczycieli mogły się stopniowo zbliżyć do średniego poziomu wynagrodzeń w krajach europejskich

- dodała.

Oświata i badania naukowe są strategicznym sektorem kraju i priorytetem dla tego rządu

- zapewnił premier Conte po zakończeniu rozmów.

Nauczyciele we Włoszech zarabiają średnio około 2 tys. euro miesięcznie.