Spotkanie ma się odbyć 1 maja pod hasłem "Together for Europe – High Level Summit". Szynkowski vel Sęk podkreślił na konferencji prasowej, że na spotkaniu w Warszawie swoją obecność potwierdzili już wszyscy przedstawiciele 12 zaproszonych przez premiera państw. Jak dodał, zaproszenie zostało skierowane zarówno do państw, które wraz z Polską wstąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku, ale także do tych, które do Unii wstąpiły w późniejszych latach.

"Bardzo się cieszymy, że właśnie w Polsce będzie ta główna, zasadnicza część obchodów 15-lecia rozszerzenia Unii Europejskiej. Przypomnę, że wraz z Polską w 2004 roku Unia Europejska poszerzyła się o 9 innych krajów, w związku z tym pan premier Morawiecki zadecydował, że chciałby tę rocznicę obchodzić wspólnie z naszymi partnerami z Unii Europejskiej. Począwszy od tych krajów, które w 2004 roku przystępowały do Unii razem z nami, ale też pan premier wystosował zaproszenie na te obchody do krajów, które brały udział w późniejszych rozszerzeniach, a więc Rumunii, Bułgarii i Chorwacji"

– poinformował Szynkowski vel Sęk.

"Już dzisiaj wiemy, że na tym szczycie rocznicowym, rozszerzeniowym, będą obecne reprezentacje wszystkich zaproszonych krajów, z czego zdecydowana większość na szczeblu premierów"

- dodał.

"Zdecydowana większość premierów pozytywnie odpowiedziała na to zaproszenie i pojawi się 1 maja w Warszawie. Będzie to więc okazja do debaty plenarnej, do dyskusji, do wspólnego świętowania. I mamy też nadzieję - do wspólnych konkluzji: co na przyszłość, co dla Unii Europejskiej na przyszłość, jak widzą to kraje, które w ciągu tych ostatnich 15 lat do Unii Europejskiej wstępowały"

- podkreślił.

Szynkowski vel Sęk zaznaczył na konferencji prasowej, że w obchody 15-lecia Polski w Unii Europejskiej włączą się również polskie placówki dyplomatyczne. Zostaną one m.in. podświetlone w barwach unijnych i biało-czerwonych.

"Ponadto planujemy ekspozycję okolicznościowych wystaw i prezentacji multimedialnych za pośrednictwem ambasad. Będziemy także realizować kampanię okolicznościową w mediach społecznościowych; kampanię pod hasłem Europe is our Place, czyli Europa to nasze miejsce, podkreślając, że wprawdzie w Unii Europejskiej jesteśmy od lat 15, ale w Europie byliśmy i jesteśmy od zawsze. To jest nasze miejsce, to jest nasz dom - z Europą widzianą przez nas jako Europą państw solidarnych, jako państw wzajemnie szanujących swoją suwerenność, wiążemy naszą przyszłość"

– mówił.

Jak tłumaczył, dzięki kampanii w mediach społecznościowych "pokażemy naszą wizję Europy na przyszłość; jakie wartości są dla nas ważne, jakie elementy polityki Unii Europejskiej na następne lata są dla nas ważne".

Kampania ma zostać zainicjowana 29 kwietnia.

"Będziemy również prezentować nasze placówki, wystawę przygotowaną we współpracy z Fundacją Centrum Europejskie Natolin z okazji 15-lecia wstąpienia do Unii Europejskiej. Nasze placówki zorganizują też akcje wspólnego śpiewania wraz z Polonią hymnu polskiego oraz Ody do radości"

– poinformował.

Jak dodał, "świętowanie wejścia do Unii Europejskiej to z jednej strony przypominanie o wadze Wspólnoty Europejskiej w jej różnych ważnych zadaniach, ale też o tym dlaczego Polska obecność w Unii Europejskiej ma dla Wspólnoty znaczenie, jest dla Wspólnoty ważna".

Wśród wydarzeń organizowanych przy polskich placówkach znajdą się m.in. koncerty, wystawy, pokazy filmowe, konferencje, wydarzenia o charakterze kulinarnym, a także publikacje w zagranicznych tytułach prasowych.