Rzeczniczka powiedziała, że nauczyciele przedszkolni zdecydowali o odstąpienia od strajku ze względu na dużą uciążliwość akcji strajkowej dla rodziców, którzy nie mają możliwości zapewnienia dzieciom opieki.

Piechota-Kaim dodała, że mimo strajku nauczycieli we wszystkich radomskich szkołach ponadpodstawowych powinny odbyć się rady pedagogiczne dotyczące klasyfikacji i promocji uczniów ostatnich klas, co jest warunkiem przystąpienia tych uczniów do egzaminu maturalnego.

Strajk kontynuowany jest w przeszło 50 z ponad 70 placówek oświatowych w Radomiu.