Wcześniej porozumienie w tej sprawie zostało osiągnięte w drodze trójstronnych negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą UE i Komisją Europejską.

- To zagwarantuje finansowanie tej strategicznej dla Polski i Europy drogi na jej transgranicznych odcinkach, jak np. Rzeszów-Barwinek, ze środków unijnych. To wielki dzień dla szlaku Via Carpatia

 – powiedział PAP Poręba.

W ten sposób Unia Europejska oficjalnie uznała znaczenie międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia i wyraziła zgodę na wpisanie wszystkich odcinków transgranicznych na trasie od Litwy przez Polskę, Słowację, Węgry, aż do Rumunii, wraz z odcinkami transgranicznymi z Białorusią i Ukrainą, w poczet projektów finansowanych w ramach funduszu Łącząc Europę. W ramach tego instrumentu realizowane będą najważniejsze europejskie inwestycje transportowe w latach 2021-2027. Uwzględnienie Via Carpatia w finansowym instrumencie UE gwarantuje środki dla projektu.

- Dla mnie osobiście to przełomowy dzień w wieloletnich staraniach o ten szlak, jakie podejmowałem w ostatnich latach w Brukseli. Trzy lata temu Parlament Europejski zdecydowaną większością przyjął moje sprawozdanie poświęcone dostępności komunikacyjnej Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem szlaku Via Carpatia. Dziś zagwarantowano finansowanie transgranicznych odcinków ze środków UE w ramach funduszu Łącząc Europę. Jestem szczęśliwy

 – podkreślił Poręba.

Europoseł PiS zaznaczył, że dzisiejsze głosowanie i decyzja PE oznaczają nakreślenie pełnej koncepcji budowy i finansowania szlaku Via Carpatia, co otwiera drogę do dalszych negocjacji i wpisania go na całej jej długości do Transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

Jak dodał, "działania podejmowane zarówno w Brukseli, jak i w Polsce przez rząd i przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości sprawiają, że budowa Via Carpatia staje się faktem i jej powstania już nic nie zatrzyma"

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim. Całkowita długość tego szlaku w Polsce wyniesie ok. 760 km.